Tıbbi Tahlil Laboratuvarı ve Benzin İstasyonu İşletenlerin Dikkatine

Sayın üyemiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’ndeki düzenlemeye göre;

Tıbbi Tahlil Laboratuvarları ve benzin istasyonu işleten işverenlere 01.04.2020 tarihinden itibaren istihdam tarihine bakılmaksızın istihdam edilen KKTC’de bulunan her sigortalı çalışan için 3 ay süresince 500 TL sosyal güvenlik prim teşvik ödemesi yapılacaktır.

Başvurular 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web portalı olan e-ihtiyat portalına yapılacak.

Bu kapsamda çalışan sayısı değerlendirilirken, 14 Mart 2020 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki ilgili işveren adına kayıtlı çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

Başvuru için aranacak ön koşullar; kişinin Ocak 2020 devresine ait Sosyal Güvenlik primlerini tam ve zamanında yatırmış olması, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığında kayıtlı olması, KKTC’de bulunması, emeklilik maaşı, yaşlılık veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almaması, işsizlik ödeneği almaması.

Başvuruda işverenlerin KKTC’de faaliyet gösteren bir bankada kendi adına açılmış olan banka hesabına ait bilgileri beyan etmesi zorunlu olacak.

Ödemeler, işverenin kendisi adına bankaya Daire tarafından yatırılacak.

Düzenlemenin tamamı için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı