Toprak Ürünleri Kurumuna Muafiyet Sağlanması

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2022-2023 yılı döneminde ülkemizde yaşanan kuraklık ve Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybediyor
oluşunun yaratmış olduğu olumsuz ekonomik ortam nedeniyle, Toprak Ürünleri Kurumunun uygun koşullarda ithal edeceği hibe arpa, buğday , mısır, balya, hayvan yemi
hammaddeleri ve hayvan yeminin Genel Tarım Sigortası Fonu Priminden 31 Aralık 2024 tarihine kadar ve hayvan yeminin muaf tutulmasına karar verdi.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası