Toprak Ürünleri Kurumunun yapacağı et ithalatında Kamu İhale Yasası kurallarının uygulanmaması hakkında Yasa Gücünde Kararname Hakkında

Sayın Üyemiz,

Toprak Ürünleri Kurumunun yapacağı et ithalatında Kamu İhale Yasası kurallarının uygulanmaması hakkında Yasa Gücünde Kararname yayımlanmıştır. Söz konusu kararnameye göre, belirlenen kriterler çerçevesinde, Toprak Ürünleri Kurumunun yapacağı et ithali (Donmuş (Kemikli/Kemiksiz) Kuzu Eti ve Donmuş Kıyma Kuzu veya Dana) (paketlerde) Kamu İhale Yasası dışında tutulacaktır.

Bu Yasa Gücünde Kararname, 1.10.2024 tarihinde yürürlükten kalkar.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası