Toros: Fiyatları Artıran Fonlar, Yasaklar ve Yetersiz Rekabettir

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakan’nın özel sektöre yönelik ifadelerini sert bir dille kınadı. Fikri Toros’un açıklamasının tam metni şöyle:

“Kuzey Kıbrıs’ta yılda takriben 1.5 milyar dolar ithalat yapan, fahiş finansman ve enerji maliyetlerine rağmen yatırımlarında emeğin takriben %80’ine ekmek kapısı yaratan, direkt ve dolaylı vergileriyle Devlet bütçesinin gelirlerine azami katkısı olan Kıbrıs Türk özel sektörüne yönelik kullanılan saldırgan ve suçlayıcı ifadeleri içeriksiz bir demagoji olarak değerlendiriyor ve esefle kınıyorum ! Yanlış, popülist ve çağdışı tarım politikalarında ısrar eden siyasi zihniyet, Avrupa Birliği gıda güvenliği standartlarını göz ardı ederken, yerli gıda ürünlerine olan güveni sarsmakta, yasaklar ve fonlarla serbest rekabeti önlemeye devam etmektedir. Başta et olmak üzere birçok meyve ve sebze gibi temel gıda maddelerinin pazarda yetersiz kalmasına, dolayısıyla fiyatlarının fahiş seviyelerde seyretmesine yol açmaktadır. Alış verişlerin Güney’e kaymasının ve Kuzey’e kayıt dışı yollardan gıda ürünleri gelmesinin esas nedenleri bunlardır.

Kuzey Kıbrıs’ta, özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin fiyat incelemesini ve yetersiz rekabetten kaynaklanan bir yükseklik varsa rekabeti artırarak fiyatların makul düzeye çekilmesini daima destekledik ve destekleyeceğiz. Makul fiyat, ancak etkin bir rekabet ortamı ile sağlanabilir. TEMEL EKONOMİ KURALLARI bunu böyle emretmekte ve bu kurallar tüm dünya ülkelerinde geçerliliğini korumaktadır.
İthalatçı ve/veya üreticileri aşırı kazançlar elde etmekle suçlamak ve tüketici nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışmak SORUMLU YÖNETİM anlayışı ile bağdaşmaz. BÖL VE YÖNET anlayışı ise sorumlu hükümetlerin kendi yurttaşlarına karşı uygulayacağı bir yöntem değildir, olmamalıdır !

Gıda ithalatında uygulanan fonlar, elbette fiyatları artırmaktadır. Son olarak TÜK’ü finansal çıkmazdan kurtarmak ve yaşatmak gerekçesi ile ithal gıda ürünlerine % 3 fon uygulama kararı, ekonomik olarak halkın alım gücünü düşürmekle kalmayarak, ayrıca bu yetkiyi belirleyen yasayı da ihlal etmektedir. Bu kararların ekonomik etkilerini kamuoyu ile paylaşırken, yasalara aykırılık iddialarımızı ise mahkemeye taşıdık. Yasalara aykırılık ile ilgili kararı mahkeme verecektir. Ekonomik etkilerini ise zaten yaşamaya devam ediyoruz…”