Toros, İddiaları Yanıtsız Bırakmadı!

Bugün saat 15:30’da KTTO Konferans Salonu’nda Başkan Fikri Toros tarafından gerçekleştirilen konuşma metni aşağıdaki gibidir;

BASIN AÇIKLAMASI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Avrupa Birliği ile uyumlaşma ve Kıbrıs Rum halkı ile diyalog zeminini geliştirme çerçevesinde çeşitli etkinlikler organize edip,bu amaçla düzenlenmekte olan etkinliklerde yer aldığı tüm kamuoyunun malumudur. Odamız tüm bu çalışmaları tarihsel sorumluluğu içerisinde sürdürmekte olup Kıbrıs Türk Halkının uluslararası toplumla temaslarını geliştirmesine ve temsil ettiği iş dünyasının haklarının korunmasına yönelik kullanmaktadır.

Odamızın liderliğinde, Güney’den Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası’nın da katılımı ile yürütülmekte olan ” Leading By Example ” projesi bu etkinliklerden sadece biridir. Bu projeden önce de, yine iki toplumlu “Interdependence” Projesi  bir önceki oda yönetimi tarafından yürütülmüş ve başarı ile tamamlanmıştır. Bu çerçevede Odamızın AB ve diğer paydaşlarla gerçekleştirdiği projeler şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde hazırlanarak hayata geçirilmektedir.

Halen sürdürülmekte olan “Leading by Example” projesi, AB Mali Yardım Tüzüğü’nün amaçları arasında olan güven artırıcı önlemlerin ve uzlaşmanın teşvik edilmesi ve sivil toplumun desteklenmesi kapsamında değerlendirilmiş bir projedir. Proje, “Civil Society in Action IV” hibe programı altında Avrupa Komisyonu tarafından uygun görülerek onaylanmıştır. Projenin başlangıç tarihi 4 Temmuz 2014; bitiş tarihi ise 4 Temmuz 2016 olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında öngörülen etkinlikler tamamlanamamış olduğundan projeye bir yıllık bir uzatma verilmesi için başvuruda bulunulmuş olup, uzatma süresinin onaylanması beklenmektedir. Projenin toplam bütçesi ise 253 bin 435.64 Euro’dur. Avrupa Komisyonu tarafından ayrılan bu kaynağın henüz 129,709 Euro’su proje lideri konumunda olan Odamıza aktarılmıştır.

Proje kapsamındaki etkinlikler Kuzey Kıbrıs’taki AB Destek Ofisinde (EUPSO)  ilgili “Task Manager”lerin, yani görev yöneticilerinin ve ilgili tüm AB kurumlarının kontrolünde ve denetiminde yürütülmektedir.

“Leading By Example” projesi, Kıbrıs’ta iş camiaları da dahil olmak üzere sivil toplumların diyalog, güven, işbirliği ve yakınlaşmasına katı koymayı; ve Kıbrıs’taki sivil toplumun siyasi düzeyde karar alma süreçlerindeki katılımını artırmayı amaçlamaktadır.

 

Bu amaç çerçevesinde aşağıda belirtilen eylemler hayata geçirilmektedir:

  • Toplumlararası staj programı: Bu program başarıyla tamamlanmıştır.
  • İki liderin bir araya getirilmesi: İş liderleri ve siyasileri çözüm sonrası Kıbrıs ekonomisi hakkında sürece dahil etmek başlığı kapsamında 8 Temmuz 2015 tarihinde ara bölgede Liderler Buluşması etkinliği yapılmıştır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum lideri Sayın Anastasiadis ara bölgede bir araya getirilerek iş insanlarının oluşturduğu bir topluluğa hitap etmiş, çözüm süreci ve sonrasındaki ekonomik vizyonlarını anlatmışlardır.
  • Park for Cooperation ( İşbirliği Parkı ): Ara bölgede iki taraftan üreticilerin katılacağı bir alış-veriş ortamı olarak düşünülmektedir. Çalışmalar devam etmektedir.
  • “Nicosia Ring Tour” fizibilite çalışması: Lefkoşa’nın iki bölgesi arasında oluşturulacak bir şehir turunun yatırıma uygun olup olmadığının saptanması ile ilgili çalışmalar gündemden kalktığından farklı proje aktiviteleri üzerinde çalışılmaktadır.
  • İş İnsanları Ziyaretleri: İki toplumlu iş ziyaretleri yerel paydaşlar ile farklı zeminlerde hâlihazırda gerçekleşmekte olduğundan, bu kapsamda farklı proje aktiviteleri üzerinde çalışılmaktadır.
  • Sektörel İş Toplantıları: İki toplumlu sektörel toplantılar için hazırlıklar devam etmektedir.
  • Atölye çalışmaları: Proje ekibi eğitimleri, ayrıca arabuluculuk Ve yaratıcı sektör alanlarında atölye çalışmaları gerçekleşmiştir.

 

Genç girişimcilere yönelik paneller düzenlenmesi : Çalışmalar devam etmektedir.

Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı konulu belgesel gösterimi proje kapsamındaki film ve kitap tanıtımı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler de dahil olmak üzere düzenlenen eğitim ve atölye çalışmaları ile ilgili etkinliklerin tümü ara bölgede gerçekleşmiş olup istisnasız olarak hepsi  KKTC vatandaşlarının katılımına açık olarak yapılmıştır . Park for Cooperation projesi de ara bölgede iki toplumdan katılımcılara açık olarak gerçekleştirilecektir. Tüm bu etkinliklerin çağrı ve duyuruları halka açık yapılmıştır.

Staj programına katılım tüm KKTC vatandaşlarına açık tutulmuş ancak Güney Kıbrıs’ta yapılacak çalışmalara katılacak kişilerin Güney Kıbrıs’a geçiş koşulları, proje koşullarından ayrı olarak adadaki mevcut durumdan etkilenmiştir. Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’ta staj yapmak için başvuran kişiler ise odamız tarafından proje kapsamında belirlenen işyerlerinde stajlarını yapmışlardır.

 

 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk halkının ve üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak amacıyla çeşitli projeler yürütmekte ve bu amaçla erişilebilir olan kaynaklardan yararlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti, USAID ve Avrupa Birliği programları izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu süreçte örgütümüze katkıda bulunan devlet ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ederim.

Halkımızın olumlu gelişmeleri sağlıklı değerlendirmesine engel olmak ve toplumu kamplaşma ve cepheleşmeye sürüklemek amacıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı veya kendim de dahil herhangi bir yetkilisini gerçek dışı yayınlarla karalama girişimlerine karşı durmak da bu çalışmaların önemli bir unsuru olarak görülmektedir.

Bir dönüşüm arifesinde bulunan halkımızın, farklı görüşlerin ortak paydada birleşmesine ihtiyacı vardır. Farklı görüşlerimiz vardır ve herzaman olacaktır. Önemli olan bunları gerçekci bir şekilde değerlendirmek ve farklı görüşlerin politik parçalanmaya neden olmaksızın demokratik süreçler içinde ele alınmasını sağlamaktır.