TOROS: LTB’DE YAPISAL ÖNLEMLER ŞART

Fikri Toros başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret ederek Lefkoşa’daki iş yaşamını ilgilendiren çeşitli konularda Odanın görüşlerini özetleyen bir mektup aktardı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin içinde bulunduğu sorunlar nedeniyle Sayın Harmancı’nın zor bir görev yürüttüğünün bilinci içerisinde olduklarını vurgulayan Toros, bu sorunlardan en çok etkilenen iş yaşamını temsilen Odanın görüşlerini aktarmak istediklerini belirtti. Toros, mevcut sıkıntılar nedeniyle iş insanlarının ödediği vergi ve ücretler karşılığı olan hizmeti etkin bir şekilde alamadığını, buna karşılık Belediye’nin bazı hizmetlerine yapılan zamların iş yaşamı üzerindeki yükleri de arttırdığını söyledi.

Toros, Belediye’nin yapısal sorunlarının çözümünün zam yapmak olmadığını, kurumun öncelikle gelir-gider dengesini sağlaması gerektiğini; zam yapılacaksa bile bunun yapısal çözüm önerileriyle eş zamanlı olarak uygulamaya sokulması gerektiğini vurguladı. Belediyenin bir yandan borçlarla boğuştuğunu ama diğer yandan mevcut yapılanmanın sürdürülebilir olmadığının altını çizen Toros, hal böyleyken yapılması öngörülen yeni zamların sadece yeni bir yük olarak iş insanınıa yansıyacağını ama Belediye’nin sorunlarına bir çözüm getirmeyeceğini anlattı. Toros yasal engeller nedeniyle verimli ve ihtiyaca uygun bir personel yapılanmasına gidilemiyorsa, en azından Belediye’nin yeni gelir getirici faaliyetleri uygulamaya koymasını ve elindeki personeli bu şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Ziyaret için Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, kurumun içinde bulunduğu durum hakkında Oda yetkililerine ayrıntılı bir değerlendirmede bulundu. Sorunların çözümü için tüm kurumlarla işbirliğine ve katkılarına açık olduklarını söyleyen Harmancı dünyadaki başka belediyelerden de örnekler vererek, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi ve hizmet kalitesini artırmak için çalıştıklarını vurguladı.