TOROS ve PILIDIS’in İskandinavya temasları


İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlıkları’nın davetiyle Stockholm ve Helsinki’ye giden Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Güney’den Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides çeşitli temaslarda bulunuyor.


TOROS: SİVİL TOPLUM UZLAŞMA SÜREÇLERİNDE VAZGEÇİLMEZDİR

İki Oda Başkanı İsveç Dışişleri Bakanılığı ile Stockholm School of Economics tarafından düzenlenen “İş Dünyası Açısından Kıbrıs’ta Barış” konulu seminerde hem iki Oda arasındaki ilişkileri anlattılar hem de Kıbrıs sorununun çözümünün yaratacağı ekonomik kazanımlara dikkat çektiler.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros konuşmasında ekonomik aktörlerin, birleşik bir federal Kıbrıs’In oluşturulmasına yapacağı katkıları ve iki Odanın güven yaratıcı önlemler başlığı altında iki toplumu yakınlaştıracak işbirliği projelerini anlattı. Toros, “Odalarımızın müzakere sürecinde etkin olacağından eminim. Ortaya çıkacak olan sonuç sivil toplmun katılımını da içerecek. Ayrıca farklı seviyelerde diyalog da mutlak bir zorunluluk olacaktır. Bu sadece müzakere sürecini teşvik etmeyecek. Aynı zamanda liderlerin bulacağı çözümün sürdürülebilir olmasını sağlayacak. Sivil toplumun vazgeçilmez bir parçası olan iki oda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir” dedi.

Fikri Toros, Güney Afrika ve Kuzey İrlanda gibi dünyadaki anlaşmazlıkların barış sürecinde ekonominin ve ekonomik işbirliklerinin sağladığı katkılara, aynı şekilde Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin kendi aralarında ekonomik bağımlılık yaratarak AB’yi kurduklarını anımsatarak, “Vizyonumuzun dayanağını oluşturan bu örnekler bize uzlaşma yolunda ekonominin önemini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İki Odanın işbirliği hakkında detaylı bilgiler sunan Toros konuşmasının sonunda ekonomi ve ekonomik işbirliğinin barış inşa sürecinde önemli bir rol oynadığını, iki odanın da işbirliğini sürdürmek ve çözüm sürecindeki rolünü artırma kararlılığında olduğunu vurguladı. Yeni başlayan müzakere sürecinin Kıbrıs sorununu çözmek için eşsiz bir fırsat sunduğuna işaret eden Toros, sorununun çözümünün doğu akdenizi refah, güvenli ve istikrarlı bir bölge haline getireceğini söyledi.

PILIDIS: ÇÖZÜMÜN EKONOMİK KAZANIMLARI BÜYÜK OLACAK

Güney’deki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilidis seminerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta mevcut durumun devamının en büyük kaybedeninin Kıbrıslılar olduğuna işaret ederek, iki Odanın bunun sürdürülemez olduğuna inandığını kaydetti.

Yapılan araştırmalarda, Kıbrıs’ta kapsamlı çözümün sağlayacağı ekonomik kazanımın muhteşem olacağını gösterdiğini belirten Pilides, adil, fonksiyonel ve yaşayabilir çözümün ülkede yatırım iklimini sağlayacağını, yabancı büyük yatırımcıları çekeceğini, Türkiye pazarı da olmak üzere dünyadaki birçok pazara erişimin sağlanacağını, can çekişen ya da tecrübe eksiği olan ekonomik sektörleri canlandıracağını, yeni iş sahaları yaratarak işsizliği, genç işsizliği ve göçü azaltacağını söyledi.

Pilides, çözümle birlikte, bölgenin en büyük pazarı olan Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin normalleşeceğini bunu  da tarafların savunma bütçelerini azaltacağını kaydetti.  Pilides, “çözüm uluslarası iş merkezi olarak Kıbrıs’ın önemini artıracak. Ayrıca Maraş’ın yeniden inşaası ile birlikte ortaya çıkacak kazanımlar olacak. Türkiye’den gelecek olan suyla tarım gelişecek. Mülkiyet sorununun çözümü ile birlikte inşaat ve emlak sektörü gelişecek. İki tarafın da yüz yüze kaldığı bütçe açığı ve borç sorunlarının çözümüne de katkı sağlayacak” dedi.

Çözümün Kıbrıs’ın büyüme rakamlarına, milli gelire ve kişi başına düşen milli gelire yapacağı etkileri de örnekler vererek ortaya koyan Pilides, kapsamlı bir çözümün sadece Kıbrıslılara refah sağlamayacağını, bölgeye de istikrar getireceğini söyledi. Pilides, Kıbrıs’ta adil, fonksiyonel ve yaşayabilir bir çözüm için ortaya çıkan yeni fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı ve müzakerelerin başarıyla sonuçlanıp ortak hedefler doğrultusunda ülkenin birleşmesini istediklerini söyledi. İki odanın devam eden sürece aktif katkıda bulunma taahhüdünde bulunduğunu ve liderlerin çabalarını desteklemeye devam edeceğini belirten Pilides, “mevcut statüko kabul edilemez ve bunun uzaması olumsuzlukları da beraberinde getirir. Biz bu fırsatın kaçırılmaması için elimzden gelenin en iyisini yapmaya söz veriyoruz. Bunu çocuklarımıza, gelecek nesillere ve tüm Kıbrıslılara borçluyuz” dedi.

İSVEÇ GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON BAKANLIĞI ZİYARETİ

Toros ve Pilides temasları çerçevesinde İsveç Girişimcilik ve İnovasyon Bakanlığı Müsteşarı Oscar Stenström ile bir araya geldi, barış sürecinde ekonominin rolü, barış sürecinin sonuca varmasının gerekliliği ve İsveç’in bu konuda neler yapabileceği ele alındı. Toros ve Pilides Stockholm’daki temasları çerçevesinde önemli start-up merkezlerinden biri olan SUP46’yı da ziyaret etti

İki Oda Başkanı bugün de Finlandiya’da temaslarda bulunuyor.