“Trafikte Kapsamlı Bir Çözüm İçin Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız”

Ekonomi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri olarak, toplumumuzun içerisinden geçtiği süreç açısından ciddi endişeler taşımaktayız. Okullarda ve kamu sektöründeki grev ve eylemlerin artarak devam ettiği, hükümetin toplumsal mutabakat ve katılımcılık ilkelerinden uzak davranışlar sergilediği ve bazı çevrelerin siyasi fırsatçılık yaptığı bu dönem içerisinde aklıselim davranarak toplumumuzun ihtiyaç duyduğu politikaları hayata geçirilmesini sağlamamız gerekmektedir.

Toplumun beklentisi, geçtiğimiz haftalarda Girne Dağ yolunda gerçekleşen elim trafik kazası sonrasında bu tip kazaların tekrarlanmaması ve kazaların minimize edilmesi yönünde bilimsel gerçeklere dayalı çalışmaların hayata geçirilmesidir.

Bu gerçekler ışığında Kıbrıs Türk toplumunun ekonomi sektörlerini temsil eden sivil toplum örgütleri olarak toplumsal huzurun tesis edilmesi, ekonomik ve sosyal hayatın normalleşmesi açısından aşağıdaki hususların hayata geçirilmesi gerektiğine inanmaktayız:

  1. Ehliyet düzenlemelerinin, yol standartlarının ve trafik güvenliğinin AB standartlarına getirilmesi sağlanmalı ve trafiğimizin AB standartlarına ulaştırılması konusunda strateji ve eylem planı hazırlanmalıdır.
  2. TC kaynaklı yol altyapı projelerinin etkin kullanılamadığı ve projelerin kamunun kapasite yetersizliğinden hayata geçirilemediği iddia edilmektedir. Proje hazırlanması konusunda üniversite veya özel sektörden destek alınması değerlendirilmelidir. Bu kapsamda yol-trafik altyapısı için ayırılan TC ve yerel kaynakların şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir ve profesyonel bir şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır. Bu süreç içerisinde ekstra yatırımlar için kaynağın yetersiz olması durumunda bu bilgi tüm kamuoyuyla paylaşılarak, paydaşların katkı sağlayabileceği platformlar kurulmalıdır. Biz ekonomik örgütler olarak mevcut kaynakların etkin kullanımının sağlandığı bir ortamda elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu ifade ederiz.
  3. Türkiye ile ekonomik ilişkilerin ve özellikle bankacılık sektörünün yakın çalışmasının getireceği pratiklikler önemli olsa da, KKTC’de yaşayan insanların ihtiyaçları dikkate alınarak, özellikle okul ve işe gidişlerde mesai saatlerini değiştirmek yerine eskiden olduğu gibi kış saati uygulamasına (Doğu Avrupa saat dilimi GMT +2) geçilerek, saatlerin bir saat geri alınması değerlendirilmelidir. Kıbrıs coğrafyasında yıllardır bilimsel temellere dayalı olarak uygulanan, bu coğrafyadaki insanların alıştığı ve doğal kabul edilen kış saati uygulamasının geri getirilmesi siyasi bir konu değil, bilimsel ve sosyal bir gerekliliktir.
  4. Trafikte etkin denetim mekanizmalarının kurulması, yük araçlarında tonajların kontrol edilmesi ve yol yapımlarında şartnamelerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi düzenli olarak yapılmalıdır.
  5. Ağır vasıtaların trafiğe çıkış saatleri ile ilgili yeni düzenleme çözüm üretmek bir yana yeni sorunlar yaratmaktadır. Düzenleme gözden geçirilerek, bu tip araçların tüm yollardan kamu mesailerine göre men edilmesi değil, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi özellikle belirli saatlerde şehir merkezlerine girişlerine yönelik düzenleme getirilmeli ve denetlenmelidir.Devam eden fakat istimlak problemleri nedeniyle tamamlanamayan ve trafik yoğunluğunu önemli derecede rahatlatacak yol projelerinin acilen tamamlanması için çözüm üretilmelidir. Bununla birlikte vakit kaybedilmeden ağır vasıta sürücü ehliyetlerinin AB standartlarına uygun olarak düzenlemesine öncelik verilmeli, bu konuda teknik destek alınmalıdır.
  1. Ülkedeki güvenli olmayan tüm yollar başta Girne dağ yolu olmak üzere , bozuk yerler tamir edilerek yol güvenliği sağlanıncaya kadar kontrollü olarak trafiğe açılması sağlanmalıdır .

Üzülerek görülmektedir ki iktidarda hangi partiler olursa olsun trafik kazaları artmakta ve bu sorunlara kalıcı çözümler bulunamamaktadır. Bu kapsamda trafikte kaybettiğimiz genç-yetişkin tüm insanlarımız için birbirimizle kavga etmek yerine, el birliğiyle hep birlikte bir şeyler yapmaz isek daha fazla canımızı kaybetmemiz ne yazık ki olasılık dışı değildir.   Kıbrıs Türk toplumunun ekonomi sektörlerini temsil eden sivil toplum örgütleri olarak hükümete ve kamuoyuna bu bilinç içerisinde hareket edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bizler trafikte kapsamlı bir çözüm için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Sanayi Odası