Tüketici Kredileri Yasası Hakkında

Sayın Üyemiz,

Tüketici Kredileri Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.

Söz konusu yasada amacın tüketici kredilerinin uygulama usul ve esaslarını düzenlenmesi ve tüketici kredisi veren kuruluşların yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının belirlenerek tüketici haklarının korunmasının sağlanması olduğu ifade edilmiştir.

Yasa özetle aşağıdaki unsurları içermektedir;

  • Ön bilgilendirme ve cayma hakkı gibi tüketici kredi sözleşmelerinin esas ve usulleri
  • Değişken faiz ve yıllık maliyet oranı gibi faiz ve ücretler ile ilgili esas ve usuller
  • Erken ödeme ve sigorta yaptırılması gibi özel kurallar
  • Tüketici kredileri ile ilgili ilan ve reklamlar
  • Denetim, idari para cezaları ile suç ve cezalar

Yasanın tümü için lütfen tıklayınız.

 

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı