Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma ve Lojistik Forumu

Sayın Üyemiz,
Dışişleri Bakanlığı tarafından Odamız iletilen davete göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın da katılması muhtemel Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma ve Lojistik Forumu’nun 12-13 Eylül veya 13-14 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirileceği bilgi verilmiştir. Bahse konu Forumun temel amacının yeni ulaşım ve nakliye rotalarının oluşturulması ve geliştirilmesi için gereken yapıcı tartışma, bilgi paylaşımı ve işbirliği imkanları yaratılmasına olanak sağlayacak bir platform tesis edilmesi olduğu izah edilmektedir. Diğer taraftan Forum çerçevesinde TDT Demiryolu Yönetimleri Başkanları toplantısının da düzenleneceği aktarılmıştır.
Etkinliğe Üye ve Gözlemci ülkelerden üst düzey bürokratların, ilgili kurum ve kurluşlarından temsilciler ile üye ülkelerin Sanayi ve Ticaret Odalarından üretici ve ihracatçı firmaların katılım sağlamaları beklenmektedir.
Katılım göstermek için ilgi duyan firmalarımızın 18 Ağustos Cuma günü saat 17:00’ye kadar mustafaerguven@ktto.net e-posta adresinden Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ile temas kurmaları rica olunur.
Saygılarımızla,
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI