Türkiye-KKTC Ticaret Odası Formu II. Ekonomi Konferansı İstanbul’da Gerçekleşti

Türkiye- KKTC Ticaret Odası Forumu II. Ekonomi Konferansı İstanbul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Eş Başkanı Omaç Cin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu gerçekleştirdi.

 

Cin: ‘Tarımda katma değeri yükseltecek işbirlikleri hedefliyoruz’

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Eş Başkanı Omaç Cin yaptığı konuşmasında başarı için sürekliliğin esas olduğunu, çalışmalarında çizilen yol haritalarında üç ana başlıktan biri olan Tarım alanında üretilen ürünlerin yaş olarak satılmasında yaşanan sıkıntıları çözmek adına önümüzdeki dönemde üretilen ürünleri işlenmiş gıda haline gtirerek hem ürünlerin raf ömürlerini uzatmayı, hemde katma değerlerini yükseltmek anlamında işbirlikleri yapmayı hedeflediklerini  dile getirdi.

 

Deniz: ‘KKTC’nin ciddi bir ekonomik potansiyel vardır’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz yaptığı konuşmasında ‘Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bugünkü toplantının konusunu oluşturan Türkiye-KKTC ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar gerek Türkiye gerekse KKTC hükümetleri tarafından en ileri şekilde desteklenmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortak çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gözlemliyoruz. Yakın gelecekte çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.’dedi.

Deniz sözlerine şöyle devam etti: ‘KKTC’nin ciddi bir ekonomik potansiyel vardır. KKTC’de 1977 yılında yalnızca 210 milyon Dolar olan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın 2023 yılında 4 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiş olmasını bekliyoruz.  Kişi başına düşen gelirimiz 13-14 bin dolar seviyelerindedir.

Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’nin en önemli ticaret ortağıdır. Elimizdeki 2023 yılı verilerine göre, 2023 yılında 2.8 milyar dolarlık ithalat ve 159 milyon dolarlık ihracat yapmışız.  İthalatımızın %70’ini Türkiye’den yapmışız. İhracatımızın ise %80’ini Türkiye’ye gerçekleştirmişiz. Bu küçücük adada, böyle bir ithalat hacmine ulaşılması, KKTC’nin bir hizmetler ülkesi olduğunu gösteriyor’

Türkiye-KKTC yatırım ve ticarette işbirliği alanları temalı konuşmalarda ise Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu ‘Liman’, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Aziz Limasollu ‘Enerji’,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Üyesi / Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Tarafı Başkan Vekili İbrahim Özcan ise ‘İşlenmiş Tarımsal Ürünler ve Sanayisi’konularında bilgiler verdi.

Gündoğdu: ‘KKTC´nin glişmesi için Limanlar iyileştirilmeli’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu yaptığı konuşmasında KKTC

`de resmi tanımlı üç liman olan Gemikonağı Limanı, Girne Antik Limanı ve Gazimağusa Limanı ile ilgili yapılabilecek iyilştirmeler konusunda bilgiler paylaştı.

 

 

 

Limasollu: ‘Enterkonnekte KKTC`yi ayağa kaldıracak’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Aziz Limasollu ise konuşmasında enerji konusunda yapılacak yatırımlar doğru zaman ve yönlendirme ile yapılırsa KKTC’ nin ciddi kazanımlar elde edebileceğini, enerji maliytlerinin düşebileceğini, yeşil enerji için çalşmalar olduğunu ve kablo projesi hayata geçene kadar enerji depolamanın önemi hakkında bilgiler verdi.

 

 

 

Özcan: ‘KKTC iç pazarı üretimin bir miktarını yerinde tüketebilecek seviyededir.’

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Tarafı Başkan Vekili İbrahim Özcan yaptığı konuşmasında ‘Bugünkü durumda ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem önemli tarım ürünlerine hem de işlenmiş gıdalar bakımından gelişmiş bir pazara sahiptir. Ayni zamanda, Avrupa Birliği tarafından yayınlanmış olan Yeşil Hat Tüzüğü ile işlenmiş gıdaların Güney Kıbrıs’a satılmasının mümkün olduğunu ve belirlenen koşulları taşıyan ürünlerin bu olanaktan yararlanabildiğini de belirtmek istiyorum.

KKTC, işlenmiş tarım ürünlerini genellikle Türkiye’den ithal etmektedir. Bu ithalatın vardığı boyutlar, yılda bir milyar dolar dolaylarındadır. Bu da bize, seçilmiş, KKTC’de üretimi yapılan veya yapılabilecek olan    tarım ürünlerinin işlenmesinde Türkiye ve KKTC iş insanlarının iş birlikte yapabilecekleri bir zemin olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de bilgi birikimi vardır. KKTC’de tarımsal üretim olanakları mevcuttur. Türkiye’den firmalar pazarın talebinin ne olduğunu biliyorlar. KKTC iç pazarı üretimin bir miktarını yerinde tüketebilecek seviyededir. Geriye iş geliştirme, bilgimizi, becerimizi ve gücümüzü birleştirmekten başka ne kalıyor?’ dedi.