Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı İle İlgili Basın Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günlerinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte oluşturduğu Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu çerçevesinde organize edilen çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmıştır.
TC-KKTC Ticaret Odası Forumu Yönetim Kurulu 5 Temmuz 2019 tarihinde toplanarak gündemindeki maddeleri görüşmüş; 6 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen 1’nci Ekonomi Konferansı’nda ise Türkiye ve KKTC yetkililerini iş insanlarımız ile bir araya getirmiştir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sekreteryasını yürüttüğü Yatırım Danışma Konseyi toplantısı çalışmalarına da aktif olarak katılarak, önemli bir toplumsal görevin yerine getirilmesine katkı koymaya çalışmıştır. Ekonomi Konferansı ve Yatırım Danışma Konseyi etkinliklerinde KKTC ekonomisi her yönü ile ele alınarak tartışılırken; icraat yetkisini elinde bulunduran makamların bu tartışmalara katılması ve iş insanlarının da huzurunda bazı taahhütlere girmeleri sağlanmıştır.
Ekonomi Konferansı konuşmacıları; konferansın içeriğine, yani KKTC’deki iş ve yatırım ortamı ile ilgili konulara, daha fazla zaman kalmasını ve Türkiye’den gelecek katılımcılar ile mütekabiliyeti sağlamak amacı ile belirlenmiştir. Sabah saatlerinde gerçekleşen konferans içeriğinin öğleden sonra toplanan Yatırım Danışma Konseyi çalışmalarını olumlu yönde etkilediği somut olarak gözlemlenmiştir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, iki gün boyunca devam eden bu yoğun çalışmalarımız kapsamında geliştirmemiz gereken hususları hassasiyetle not ederken, çalışmaların büyük bir başarı ile sonuçlandırıldığını ve ülkenin
ekonomik sorunlarının ciddiyetle masaya yatırılıp gerekli kararların alındığını söylemek gerekmektedir.
TC-KKTC Ticaret Odası Formu 1. Ekonomik Konferansı çalışmalarında herhangi bir makamı ama özellikle de Cumhurbaşkanlığını yok sayma veya bu makamlara saygısızlık etme amacı güdülmüş olması söz konusu değildir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, iç politikaya alet olmayacak kadar deneyimli ve kurumsal bir kurumdur. Organizasyon çalışmalarını birlikte sürdürdüğümüz paydaşlarımızdan da bu anlamı taşıyacak herhangi bir istek veya telkin gelmemiştir. Bu bağlamda, TC-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomik Konferansı çalışmalarını politize etme girişimleri bizleri derinden üzmüştür. Özellikle Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ifade edilen ithamları hak etmediğimizi değerlendiriyoruz.
Kıbrıs Türk halkı, ciddi tehditler ve ağır ekonomik sorunlarla karşı karşıyadır. Bu tehdit ve sorunların üstesinden gelebilmek için birlik ve beraberliğimize özen göstermemiz, siyasal yarışmaları demokratik kurallar içinde sürdürebilmemiz gerekmektedir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, toplumsal birliğe gerekli özeni göstermek ve iç siyasete ilişkin konulara mesafeli duruşunu korumak kararlılığındadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurur; 5-6 Temmuz 2019 tarihlerindeki çalışmalardaki bütün katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ederiz.