TÜRKİYE’DEN KKTC’YE YAPILAN İHRACATLARIN TÜRK LİRASI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PAHALILIĞA KARŞI AVANTAJ SAĞLAYACAK- Basın Bildirisi

TÜRKİYE’DEN KKTC’YE YAPILAN İHRACATLARIN TÜRK LİRASI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PAHALILIĞA KARŞI AVANTAJ SAĞLAYACAK

 

Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ihraç edilecek malların gümrük beyanı ile tahsilatının Türk Lirası olarak yapılmasının Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 4.11.2022 tarihli İhracat Genelgesi ile zorunlu hale getirilmiş olması, tarafımızdan büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.

3 Haziran 2021 tarihinde imzalanan hükümetler arası anlaşmanın ekinde yer alan eylem planının bir parçası olan ve Türkiye’den KKTC’ye yapılan ihracatta Türk Lirası kullanımının yaygınlaştırılmasını öngören hükmün hayata geçmiş olması, KKTC’nin ihtiyaçlarının Türk Lirası ile karşılanmasına olanak sağlaması ve pahalılıkla mücadelemize katkıda bulunması beklenmektedir. Kıbrıs Türk halkının gıdadan beyaz eşyaya, otomobilden ilaca kadar bütün ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli rolü oynayan Türkiye’nin böyle bir açılım yaparak ticari ilişkileri Türk Lirası esasına oturtması hem halkımızı, hem de işletmelerimizi ani kur oynaklıklarına karşı koruyucu bir kalkan işlevi görecektir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, muhatapları ile sürdürdüğü ilişkilerinde sürekli olarak gündeme getirdiği “Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin Türk Lirası ile yapılması” talebinin resmen karşılanmış olmasını görmekten de ayrıca onur duymaktadır.

Hiç kuşku yok ki, pahalılığı esaslı olarak geriletecek olan unsur, verimli ve yenilikçi üretim süreçleri tesis etmek, ürettiğimiz mal ve hizmetleri rekabetçi bir niteliğe kavuşturarak muadillerine göre avantajlı olmalarını sağlamaktır. Türkiye ile ticaretin Türk Lirası esaslı olarak sürdürülecek olması bu süreçte de önemli bir avantaj olarak değerlendirilmelidir.

Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ticaretin Türk Lirası ile yapılmasını bir talep olarak ileri sürmekte olan Odamızın bu isteminin karşılanmasında emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve KKTC Hükümeti üyeleri ile bürokratlarına içtenlikle teşekkür eder, iki devlet arasındaki ticari ilişkilerin verimliliğini artırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.