Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Yasa

Saygıdeğer Üyelerimiz,

11 Aralık 2015 tarihli 182 sayılı KKTC Resmi Gazete’de yayınlanan ve 11 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren ‘‘UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR YASA’’,  kırtasiye malzemelerini, boya incelticisi gibi maddeleri ile yapıştırıcı olarak kullanılan ürünleri ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri etkileyen önemli düzenlemeler içermektedir.

Faaliyet alanları bahsi geçen ürünleri kapsayan değerli Üyelerimiz, söz konusu yasaya bağlı olarak bazı olumsuzluklar ile karşılaşabilmektedirler. Dolayısı ile, gerekli tedbirlerin alınması faydalı olacaktır. Bu bağlamda, Yasanın önemli unsurları aşağıda özetlenmektedir:

  • “Uçucu Madde” Kapsamı

Yasada belirtilen “Uçucu Madde”tanımı, kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan maddelerin bileşiminde bulunan ve buharlaşabilen toluen, xylol, aseton, benzen, trikloroetan, perkloroetilen, trikloroetilen, 1, 2 dikloropropan, halojenli hidrokarbonlar ve benzeri bileşikler ile bunların türevlerini kapamaktadır.

  • “Ürün” Kapsamı

Yasada ifade edilen “Ürün”tanımı ile  solumak, koklamak, içmek veya başka bir şekilde kullanıldığında kişilerde bağımlılık yapabilen kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünler anlatılmaktadır.

  • Alınması Zorunlu İzinler

Bu Yasa kapsamına giren ürünlerin;

ithali için Bakanlıktan ön izin,

imali için ise Bakanlıktan üretim izni,

alınması zorunludur.

Not: “Bakanlık” tanımı Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlığı anlatmaktadır.

  • Ürün Satışı İle İlgili Kurallar

Bu ürünlerin perakende olarak satılacağı yerlerin kontrolü, Bakanlık tarafından yapılır ve ürünlerin kimlere satıldığının satıcı tarafından kayıt altına alınması ve satış kayıtlarının çıkarılacak tüzükte belirtilecek sürelerde Bakanlığa ibrazı zorunludur.

  • Ürün Etiketleme

Bu Yasa kapsamına giren ürünlerin dış ambalajları ile varsa iç ambalajlarına sağlığa zararlı olduğunun ve çocuklara verilemeyeceğinin görünür ve okunaklı bir şekilde yazılması zorunludur.  Bu uyarı yazılarına resim ve şekiller de eklenebilir ve uyarı yazıları ile resim ve şekillerin kaplayacağı alan, toplam alanın %30’undan az olamaz.

Yasanın tümü için lütfen tıklayınız.