Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu Uzmanlık Alanları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Devlet Planlama Örgütü’nün talebi üzerine, ülkemizde çeşitli alanlardaki insan gücü ihtiyacının belirlenmesi ve belirlenen insan gücü ihtiyaçlarının giderilebilmesini sağlayacak önlemlerin alınabilmesi için kısa (1 yıllık), orta (3 yıllık) ve uzun (5 yıllık) vadede ihtiyaç duyulan ön lisans, lisans ve lisansüstü (master ve doktora) düzeyindeki eleman sayısı, anabilim dalı ve alt programları çerçevesinin belirlenmesine ilişkin görüş ve önerilerimiz sunulacaktır.

Bu bağlamda, önerilerinizi 27 Eylül 2021 Pazartesi gününe kadar nilayonbasi@ktto.net eposta adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımla,

Nilay Onbaşı Üresin
Ticaret Geliştirme Uzmanı