Ürün Güvenliği Tüzükleri

Sayın Üyemiz,

42/2014 sayılı Ürün Güvenliği Yasası tahtında yapılan ve aşağıda belirtilen tüzükler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  1. CE İşareti ve Uygunluk Beyanı Tüzüğü (Tüzük için lütfen tıklayınız)
  2. Onaylanmış Kuruluşlar ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Tüzüğü (Tüzük için lütfen tıklayınız)
  3. Gaz Yakan Cihazlar Tüzüğü (Tüzük için lütfen tıklayınız)
  4. Makineler Tüzüğü (Tüzük için lütfen tıklayınız)
  5. Oyuncak Güvenliği Tüzüğü (Tüzük için lütfen tıklayınız)
  6. Tekstil Lif İsimleri, Tekstil Ürünlerinin Lif Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Tüzüğü (Tüzük için lütfen tıklayınız 1 ve tıklayınız 2)

İlgili tüzüğün yanında belirtilen tıklayınız bağlantısından tüzüklere ulaşabilirsiniz.