Üyelerimizi Bilgilendirme Hk.

Değerli Üyelerimiz,

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanmakta olan kriz nedeniyle hepimiz zor günlerden geçmekteyiz. Hepimiz, öncelikle ailemizi, işverenler olarak çalışanlarımızı, işyerlerimizi ve şirketlerimizi en iyi şekilde korumak çabası içindeyiz.

Odamız, hükümetimiz ve diğer ekonomik  örgütleri ile tam bir dayanışma ve işbirliği içinde yoğun gayretler ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz Cuma gününden başlayarak gerek Ekonomik Örgütler Platfomu, gerekse KTTO Yönetim Kurulu ve Meclisi olarak sürekli bir istişare ve hükümet ile temas sürdürmekteyiz.

Bu mücadele içinde önceliğimiz insanlarımızın sağlığını korumaktır. Bu kapsamda yetersiz olan sağlık sistemini güçlendirmek için bir yardım kampanyasına başlamış bulunuyoruz.

Bu salgının ne kadar süreceği belli olmamakla birlikte, hem  bu süreçte hem de sonrasında salgının ekonomik anlamda yarattığı tahribatları asgariye indirmek ve normal yaşama dönebilmek için herkesin ve her işletmenin desteğe ihtiyacı olacağı aşikardır. Bu bağlamda, özel sektörümüzün desteklenmesi ve istihdamın korunması için önceliği kapatılmış bulunan işletmelere ve bu işletmelerde çalışanlara verecek şekilde görüşler hazırlanmış ve bu görüşler geçtiğimiz Cuma gününden itibaren hükümet üyeleri ile paylaşılmıştır.

Bunlar arasında özel sektör çalışanlarına maaş desteği verilmesi; işletmelerimiz üzerindeki vergi, sosyal yükümlülük, borç ve diğer  yüklerinin ötelenmesi; sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinden muaf tutulmamız, enerji, işçilik ve vergi yüklerinin azaltılması ve düşük faizli finansman imkanları gibi önlemler bulunmaktadır.

Salgın süresinin uzaması ve diğer öngörülemeyen gelişmeler bu önerilerin geliştirilmesini ve detaylandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle bu konudaki çalışmalarımız ve hükümet ile temaslarımız devam etmektedir ve devam edecektir.

Bu önerileri geliştirirken diğer ülke örneklerini takip etmeye de önem vereceğiz.

Ekonomik tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerinizi iadiloglu@ktto.net adresi üzerinden Odamız ile paylaşabilirsiniz.

Değerli Üyelerimiz;

Zor günlerden geçtiğimiz çok açıktır. Üstelik toplumsal değil, küresel bir krizle karşı karşıyayız ve krizi yönetme araçlarımız çok sınırlanmış durumdadır.

Bu bilinçle, hem kendimizi, hem de gelecekte daha çok ihtiyaç duyacağımız kaynaklarımızı koruyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Turgay Deniz
Yönetim Kurulu Başkanı