Vakıflar İdaresi Kiraları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde Vakıflar İdaresine ait kira tahsilatları hakkında yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre;

1. Vakıflar İdaresi kiracılarından 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait kiraları için gecikme zammı almayacak.

2. Covid-2019 nedeniyle anılan tedbirler çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile faaliyeti durdurulan iş yerlerine ait Vakıflar İdaresi iş yeri kiraları ve Vakıflar idaresinin tüm konut kiraları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kararlar uygulanacak;

a) 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait kira bedelleri, Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayarak eşit taksitlerle en fazla 6 ay içerisinde ödenebilecek.

b) 2020 yılı Nisan ayına ait kira bedellerinin tamamı en geç 2020 yılı Mayıs ayı sonuna kadar peşin ödenmesi halinde %25 indirim uygulanacak.

c) 2020 yılı Nisan ayına ait kira bedellerinin tamamı en geç 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar peşin ödenmesi halinde %15 indirim uygulanacak.

d) 2020 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait kira bedelleri her ay peşin ödenmesi halinde %25 indirim uygulanacak.

e) Yukarıdaki kararlar alınmadan önce 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait herhangi bir kira bedeli ödemesi yapmış olan kiracılara yararlanacakları indirim tutarı hesaplanarak, ödemeleri gereken ilk aydaki kira bedeline mahsup edilecek. Ayrıca, yıllık kira bedeli olanlar için kapsadığı her ay için 1/12 oranı ile aylık kira olarak hesaplanacak ve yararlanacak indirim tutarı, iki yıllık ödeme yapılacak kira bedeline mahsup edilecek.

f) Yukarıda 1 ‘inci ve 2’nci maddelerde yer alan uygulamalar kira sözleşmelerini kapsamakta olup, İşletme Sözleşmelerine uygulanmayacak.

İlgili düzenleme için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur,

 

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı