Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak görüş ve önerilere açılmıştır. Yasa tasarısı ile kayıt dışı yaşamın önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerin düzenli yapılması ve bu husustaki ceza aflarına sebebiyet veren olgu ve koşulların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu yasa tasarısı için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası