Yapı Malzemeleri Yasa Tasarısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürlüğü’nden Odamıza  iletilen yazı ile AB müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında ‘‘Malların Serbest Dolaşımı (Fasıl1)’’ başlığı altında ‘‘Yapı Malzemeleri Yasa tasarısı’’ bilgimize getirilmiştir.

Söz konusu Yasa,  yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin konmasının kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.

Söz konusu yasa tasarısı ile ilgili görüş ve önerilerinizi en geç 27 Eylül 2017 Çarşamba gününe kadar tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Konu hakkında Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu’na 22 83 760 numaralı telefondan veya iadiloglu@ktto.net e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Söz edilen Yapı Malzemeleri Yasa Tasarısı’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgilenen üyelerimize duyurulur.