Yapı Malzemeleri Yasası Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı

Planlama ve İnşaat Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığın’dan alınan bilgi doğrultusunda, AB müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında “Malların Serbest Dolaşımı (Fasıl 1)” başlığı altında “Yapı Malzemeleri Yasası” hazırlanması ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu bildirilmiştir. Bahsekonu yasa ile ilgili çalışmalar Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin gözetiminde, AB uzmanlarının teknik destek verdiği misyonlar çerçevesinde Bayındırlık işlerinden sorumlu Bakanlık adına yürütülmektedir.

Yukarıda belirtilerin kapsamda yapılan çalışmalar sonucu, yasa taslağı ortaya çıkmış ve bu taslağın yapı malzemelerinin hem üreticisi hem de tüketicisi olan ekonomik operatörler ve ilgili paydaşlar için bilgilendirme ve görüş alma mahiyetinde Sayıştay Başkanlığı konferans salonunda, 25 Nisan 2018, Çarşamba günü bir seminer gerçekleştirilecektir.

Seminer programı için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için +90 392 6011644 veya serkantansel22@gmail.com e-posta adresinden bilgi temin edilebilir.