Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller (Değişiklik) Tüzüğü Hakkında

Sayın Üyemiz,

Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usullere ilişkin değişiklik tüzüğü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikle ‘Fiyat Farkı Uygulaması’ başlığı altında yer alan 123.Maddede düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenlemenin tümü için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımla,

Fikriye Tursun

İş Geliştirme Uzmanı