Yatay Geçiş-Transfer İşlemlerinde Gerekli Evraklar?

  • İşçi adına Sosyal Sigortalar Dairesi’nden alınmış B3 Formu
  • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
  • Müracaat ve İstihdam Talep Formu
  • Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’na işçinin yeni kayıt belgeleri
  • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
  • Sağlık Raporu
  • Üçüncü Ülke vatandaşları için Teminat Mektubu’nun Aslı ve Fotokopisi
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi
  • Vergi Dairesi’nden işçinin Vergi Güvenlik Belgesi