Yem İthalatına İlişkin Düzenleme

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Hayvancılık Dairesinden ön izne tabi aşağıda belirtilen yem ürünleri, ithalatta uygulanan gümrük vergisi, fiyat istikrar fonları ve özel fiyat istikrar fonlarından muaf tutulacaktır.

  • Premiksler dahil olmak üzere yem maddeleri
  • Yem maddelerinin tane ve kırıkları
  • Yem maddelerinin tane ve kırıklarının yem amaçlı unları
  • Tüm bunların karışımları ile elde edilen karma yemler

Ayrıca, Hayvancılık Dairesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’den karma yem ithalatı, hem Tarım Kredi Kooperatiflerinden hem de Dahilde İşleme Rejimi kapsamında olan yem fabrikalarından yapılabilecektir. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında olan yem fabrikaları arasından Gaziantep’te Beş Yem ve İpek Yem’den ithalat yapılabilecektir. Bu firmalar dışında, birkaç firma daha DİR izinlerini tamamlamak üzeredir. İşlemlerini tamamlayan firmaların isimleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın web sitesinde yayınlanacaktır.

Bakanlar Kurulu Kararı için lütfen tıklayınız.

Gerekli evrak listesi için lütfen tıklayınız.

Ön izin başvuru formu için lütfen tıklayınız.