Yem Maddeleri İthalat Vergisi Muafiyeti Hk.

Sayın Üyemiz,

25.9.2018 tarihinde Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar uyarınca, KKTC’ne ithal edilecek olan ve ithalat ön iznine tabii premiksler dahil olmak üzere yem maddeleri, yem maddelerinin tane ve kırıkları, tane ve kırıklarının yem amaçlı unları ve bunların karışımları ile elde edilen karma yemlerin ithalinde uygulanan gümrük vergisi, fiyat istikrar fonları ve özel fiyat istikrar fonlarından muaf tutulmasına ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2018 tarihi olarak belirlenmişti.

28 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’deki yeni Bakanlar Kurulu kararına göre söz konusu uygulama süresi tadil edilerek 30 Nisan 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilginize sunulur.