Yenilenebilir Enerji Yasası Altında Yapılan Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

Yenilenebilir Enerji Yasası altında yapılan yönetmelik; 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesi için yapılacak başvuruların içeriği, değerlendirilmesi, verilecek izin ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) belgelerinin içeriği, kurum şebekesine bağlanmayacak yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim tesislerinin değerlendirilmesi ve izinlendirilmesine ilişkin koşulları kapsamaktadır.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.