Yenilikçi Girişimcilik ve Kuluçka Programı

Sayın Üyemiz,

DEİK/Türkiye – KKTC İş Konseyi çalışmaları kapsamında;  DEİK ve Odamız öncülüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri, İTÜ Mezunlar Derneği Kuzey Kıbrıs (İTÜ-MEDEK) desteği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (DAÜ-GİMER) ve İTÜ ARI Teknokent işbirliği  içerisinde Yenilikçi Girişimcilik ve Kuluçka Programı başlatılmıştır.

Yenilikçi Girişimcilik ve Kuluçka Programı KKTC’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayı ve girişimcilerin uluslararası pazarlarda yer almalarına destek olmayı amaçlamaktadır. Söz konusu programa ve başvuru sürecine ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Aysun Önet İleri
Genel Sekreter