Yerel İş Gücünün Desteklenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

05.08.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan İhtiyat Sandığı Yasası altında Yerel İşgücü İstihdamının desteklenmesi kapsamında aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. ,

  • Daireye başvuran ve kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden, KKTC’de yürürlükteki herhangi bir yasa altında emeklilik maaşı veya yaşlılık ve/veya mallüllük aylığı ve/veya dulluk maaşı almayan KKTC yurttaşı 18-40 yaş arası genç girişimcileri kapsar.
  • Başvuru tarihinden itibaren 3 ay süre ile Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin yarısı kadar Sosyal Güvenlik Destek ödemesi yapılır.
  • İşyerinde birden fazla işveren olması halinde her bir işverene ayrı ayrı Sosyal Güvenlik ödemesi yapılır. Ancak işyerinde kayıtlı kişi sayısı işverenler ile birlikte 5 kişiyi geçmemesi koşuldur.
  • Bu kapsama girip Sosyal Güvenlik Destek ödemesi almaya hak kazanan , kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara ve işverenlere yapılacak ödemelerde, ödeme tarihi itibariyle Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası veya Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca işverenlerin yaşına göre en düşük prim basamağına denk gelen kazanç esas alınır.
  • Ancak işverenin Sosyal Güvenlik destek ödemesi alabilmesi için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu olmaması veya borcu varsa yapılandırılmış ve taksitlerinin düzenli ödenmesi koşuldur.  

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Fikriye Tursun

İş Geliştirme Uzman Yardımcısı