Yerel İstihdamı Teşvik Programı Hakkında Açıklama

İş yerlerinde KKTC yurttaşı genç işsizlerin istihdam edilmesini teşvik edip desteklemek, ekonomik faaliyetlerine yeni başlayan girişimcilere ve küçük işletme sahibi esnafa sosyal güvenlik desteği sağlamak amacıyla alınan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ersan Saner tarafından açıklanan önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz.

İstihdam edilecek KKTC yurttaşlarının sosyal güvenlik yatırımlarının belirli süreler ile devlet tarafından karşılanması yerli istihdamı teşvik edecek ve işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştıracaktır. Yerel istihdamın teşvik edilmesi, ücretlerin yurt dışına gönderilmek yerine yurt içinde harcanmasına neden olabilecek ve ekonomik büyümenin devamlılığına da katkı sağlayacaktır.

Hükümetin yerel istihdamı teşvik için aldığı önlemleri desteklerken, yerel istihdamın önündeki en büyük engellerden birinin işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi olduğunun altını da bir kez daha çizmek isteriz. Bunun için meslek edindirme ve işgücünün niteliklerini artırmaya yönelik tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak programlar geliştirilmelidir.

Açıklanan teşvik sisteminde stajyer statüsündeki çalışanların destek kapsamına alınmasının, meslek lisesi mezunlarına ve kadınların istihdamına daha ayrıcalıklı yaklaşılmasının da önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.