Yeşil Hat Ticareti Kapsamındaki Onaylı Tekne Listesi

Yeşil Hat Ticareti kapsamında balık ticareti yapan üyelerimizin dikkatine!

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Yeşil Hat Ticareti kapsamında 2007/330/EC numaralı Avrupa Komisyonu Kararı uyarınca onaylı balıkçı tekneleri listesi oluşturulmuştur. Söz konusu liste güncellenmiştir.

Yeni listeye aşağıda belirtilen internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_enlarge_list_glr_vessels-cyprus.pdf