Yeşil Hat Tüzüğü Kapsamında Ara Bölge’de Temassız Teslim

Sayın Üyemiz,

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 25 Aralık 2020 tarihine kadar Güney Kıbrıs’a geçişler durdurulmuştur ancak Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapanlar muaf tutulmuştur.

Bu çerçevede ara bölgede temassız teslim için başvurular aşağıdaki usul ve esaslarda gerçekleştirilecek:

– Randevu sistemi uygulanacak.

– En az bir (1) gün sonrası için başvuru kabul edilecek.

– Başvuru sahibi tarafından sevkiyatın hangi kara kapısından yapılacağı ve sevkiyat günü ve saati bilgisini içerek sevkiyatın ara bölgede temassız bir şekilde gerçekleştirileceğine yönelik imzalı taahhütname sunulacak.

Ayrıca, Odamız bu sevkiyatı gerçekleştirecek kişilere yönelik olarak 1 (bir) ay geçerliliği olacak bir yazı da düzenleyecektir.

Sevkiyata ilişkin örnek dilekçe için lütfen tıklayınız.

Sevkiyatı gerçekleştirecek kişilere yönelik örnek dilekçe için lütfen tıklayınız.

 

Bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı