YHT Kapsamında Güney Kıbrıs’tan Girişlerde Karantina Muafiyeti Hakkında

Sayın Üyemiz,

16 Kasım 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 19 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) ülkemize giriş yapacak ve ülkemizde 3 günden fazla kalacak herkesin girişte negatif PCR test sonucunu ibraz ederek ülkeye giriş yapmaları ve 7 gün süre ile karantina altında kalmalarına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından Odamıza iletilen bilgiye göre GKRY’de düzenli ticaret ve/veya iş ilişkisi içinde olanların bunu belgelemeleri halinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda GKRY’de çalışanlar gibi değerlendirilecek olup, 7 günde bir PCR testi yaptırmaları kaydıyla karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

Bu bağlamda, Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) kapsamında ticaret için Güney Kıbrıs’a geçecek kişilere ilişkin söz konusu muafiyetin Sağlık Bakanlığından alınması için Odamıza bir dilekçe ile başvurulması ve Odamızdan alınacak ilgili yazı ile birlikte Sağlık Bakanlığına başvuru yapılması gerekecektir.

Örnek dilekçe için lütfen tıklayınız.

 

Bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı