‘Yönetici Görüşleri Anketi 2018’ için Teklif Alımı

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik 2018-2019 Raporu’nun bir parçası olan ‘Yönetici Görüşleri Anketi 2018’ için aşağıda belirtilen kapsamda hizmet alacaktır.

‘Yönetici Görüşleri Anketi 2018’ KKTC genelinde faaliyet gösteren işletmelerden 100 şirketin üst düzey yöneticileri veya sahipleri ile yüz yüze görüşme tekniği ile yapılacaktır.

Yanıt alamama durumu dikkate alınarak, örneklem seçimi yapılırken 20 şirket yedek örneklem olarak alınacaktır.

Örneklem aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir:

Örneklem rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilecek, GSYİH’nın sektörel dağılımını ve işletmelerin bölgesel dağılımını yansıtacaktır:

  • Anket uygulanacak şirketlerin yarısının çalışan sayısı 30’dan fazla, diğer yarısının ise çalışan sayısı 8 ile 30 arasında olmalıdır.
  • Anket uygulanacak şirketlerin en az 3 yıl çalışır durumda olması gerekmektedir.
  • Uluslararası veya birden fazla branşı olan şirketler seçildiğinde tekrar bir branşın örnekleme içerisinde seçilmemesine dikkat edilmelidir.
  • Anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler Microsoft Excel Tablosuna girilecektir.

Veri girişi yapılan Microsoft Excel tablosu, örneklemi oluşturan firma bilgileriyle birlikte 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 17:00’a kadar Odamıza elektronik olarak iletilecektir.

Odamız tarafından belirlenecek 10 firmaya pilot uygulama yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen hizmet tarifine göre hazırlanacak teklifinizi en geç 13 Kasım 2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Sonay Özmen (sozmen@ktto.net) mail adresine göndermenizi rica ederiz.