“Yönetici Görüşleri Anketi 2020”’ için Teklif Alımı

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik 2020-2021 Raporu’nun bir parçası olan “Yönetici Görüşleri Anketi 2020” için aşağıda belirtilen kapsamda hizmet alacaktır.

1. “Yönetici Görüşleri Anketi 2020” KKTC genelinde faaliyet gösteren işletmelerden 100 şirketin üst düzey yöneticileri veya sahipleri ile yüz yüze görüşme tekniği ile yapılacaktır.

2. Yanıt alamama durumu dikkate alınarak, örneklem seçimi yapılırken 20 şirket yedek örneklem olarak alınacaktır.

3. Örneklem aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir:

a. Örneklem rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilecek, GSYİH’nın sektörel dağılımını ve işletmelerin bölgesel dağılımını yansıtacaktır.

b. Anket uygulanacak şirketlerin yarısının çalışan sayısı 30’dan fazla, diğer yarısının ise çalışan sayısı 8 ile 30 arasında olmalıdır.

c. Anket uygulanacak şirketlerin en az 3 yıl çalışır durumda olması gerekmektedir.

d. Uluslararası veya birden fazla branşı olan şirketler seçildiğinde tekrar bir branşın örnekleme içerisinde seçilmemesine dikkat edilmelidir.

4. Anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler Microsoft Excel Tablosuna girilecektir.

5. Veri girişi yapılan Microsoft Excel tablosu, örneklemi oluşturan firma bilgileriyle birlikte

       4 Aralık 2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar Odamıza elektronik olarak iletilecektir.

6. Odamız tarafından belirlenecek 10 firmaya pilot uygulama yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen hizmet tarifine göre hazırlanacak teklifinizi en geç 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar Nilay Onbaşı Üresin (nilayonbasi@ktto.net) mail adresine göndermenizi rica ederiz.