Ziyaretçi İzninin Çalışma İznine Çevirme İşlemleri İçin Aranan Belgeler

  • Eşi veya anne babası KKTC Vatandaşı olan şahısların geçerli bir giriş izni ve ziyaretçi iznine sahip olması gerekir.
  • KKTC Vatandaşı olan şahsın kimlik kartı veya fotokopisi Müracaat ve İstihdam Talep Formu
  • İşsyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
  • Eşi KKTC Vatandaşı ise evlilik cüzdanı ve fotokopileri
  • Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’ndan işçinin yeni kayıt belgeleri
  • Hizmet Akdi ve İşçi Kartı
  • Sağlık Raporu
  • 3. Ülke Vatandaşı şahıslara teminat mektubunun aslı ve fotokopisi
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi
  • Vergi Dairesi’nden İşçinin Vergi Güvenlik Belgesi