Ekonomik ve Sosyal Veriler

2016 2017 2018 2019 2020
Reel Büyüme Hızı (% değişim) 3,6 5,4 1,3 0,2 -16,2
GSYİH (Milyon TL) 11.601 14.544 18.324 21.395 21.407
Fert Başı GSYİH (Cari Fiyatlarla, ABD$) 13.897 14.187 13.277 12.649 10.055
İthalat (Milyon $) 1.557 1.778 1.816 1.597 1.221
İhracat (Milyon $) 105,5 105,6 100,9 82,5 101,1
Dış Ticaret Dengesi   (Fazla + / Açık -) -1.452 -1.672 -1.715 -1.515 -1.120
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE, %) 10,2 14,7 30 11,7 15,03
İstihdam 118.387 120.999 132.411 138.438 132.885
İş Gücüne Katılma Oranı (%) 51,4 51,2 50,5 51,3 51,1
İstihdam Oranı (%) 48,2 48,2 47,1 48,1 45,9
İşsizlik Oranı (%) 6,4 5,8 6,8 6,3 10,1

Kaynak: İstatistik Kurumu

1-Dış Ticaret

Ocak-Temmuz 2021 İhracat
Ocak-Temmuz 2021 İthalat
Ocak-Aralık 2020 İhracat
Ocak-Aralık 2020 İthalat
2019 İhracat Raporu
2019 İthalat Raporu
Ocak-Aralık 2019 İhracat
Ocak-Aralık 2019 İthalat
Ocak-Aralık 2018 İhracat
Ocak-Aralık 2018 İthalat

2- Kamu Maliyesi

Ocak-Ekim 2021 Mali Gelir-Gider Raporu
Ocak-Aralık 2020 Mali Gelir-Gider Raporu
Ocak-Ekim 2019 Mali Gelir-Gider Raporu
Ocak – Aralık 2018 Mali Gelir-Gider Raporu

3- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve Gayri Safi Milli Hasıla

Gayri Safi Milli Hasıladaki Sektörel Gelişmeler 2020
Sektörlerin GSYH İçerisindeki Payı 2020
Sektörlerin Reel Büyüme Hızları 2020

4- Ödemeler Dengesi

Ödemeler Dengesi 2020
Ödemeler Dengesi 2019
Ödemeler Dengesi 2018

5- Tüketici Fiyatları Endeksi

Tüketici Fiyatları Endeksi 2021

6- İnşaat ve Parsel İstatistikleri

İnşaat istatistikleri 2019
İnşaat istatistikleri 2018
İnşaat İstatistikleri 2017

7- Hanehalkı İşgücü Anketi

Hanehalkı İşgücü Anketi 2020
Hanehalkı İşgücü Anketi 2019
Hanehalkı İşgücü Anketi 2018

8- Turizm İstatistikleri

Turizm İstatistikleri Ocak-Ekim 2021
Turizm İstatistikleri Ocak-Aralık 2020
Turizm İstatistikleri 2019
Turizm İstatistikleri 2018

9- Bankacılık Verileri

Bankacılık Yıllık Rapor (2020)
Bankacılık Yıllık Rapor (2019)
Bankacılık Yıllık Rapor (2018)
Bankacılık Yıllık Rapor (2017)
Bülten (2021 2. Çeyrek)
Bülten (2021 1. Çeyrek)

10- Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler 2018
Yerel Yönetimler 2017

11- Tarım İstatistikleri

2019 Hayvancılık Verileri
2018 Bitkisel Üretim Verileri
2018 Hayvancılık Verileri

12- Eğitim İstatistikleri

2020-21 Milli Eğitim Bakanlığı İstatistik Yıllığı
2019-20 Yüksek Öğretim İstatistikleri
2019-20 Milli Eğitim Bakanlığı İstatistik Yıllığı
2018-19 Milli Eğitim Bakanlığı İstatistik Yıllığı