Ekonomik Göstergeler ve Veriler

2016 2017 2018 2019 (T) 2020 (H)
Reel Büyüme Hızı (% değişim) 3,6 5,4 1,3 1,9 3,6
GSYİH (Milyon TL) 11.601 14.544 18.324 24,555 28,812
GSYİH (Milyon $) 3.838 3.984 3.791 3.711 4.206
Fert Başı GSYİH (Cari Fiyatlarla, ABD$) 13.897 14.187 13.277 12,501 13,940
İthalat (Milyon $) 1.557 1.778 1.816 2.247 2.427
İhracat (Milyon $) 105,5 105,6 100,9 116,8 123,2
Dış Ticaret Dengesi   (Fazla + / Açık -) -1.452 -1.672 -1.715 -2.130 -2.304
Dış Ticaret Hacmi / GSYİH (%) 43,3 47,3 49,8 63,7 60,6
Cari İşlemler Dengesi (Fazla+/ Açık -) 289,9 294,4 131,9 112,5 153,7
Cari İşlemler Dengesi / GSYİH (%) 7,6 7,4 3,5 3,0 3,7
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE, %) 10,2 14,7 30 13,3 10,5
İstihdam 118.387 120.999 132.411 128.389 133.184
İş Gücüne Katılma Oranı (%) 51,4 51,2 50,5 50,6 51,2
İstihdam Oranı (%) 48,2 48,2 47,1 47,1 47,8
İşsizlik Oranı (%) 6,4 5,8 6,8* 7,1 6,8

T: Tahmin
H: Hedef
*2018 yılı için işsizlik oranı tahmin edilmiştir.

1-Dış Ticaret

Ocak-Ekim 2019 İhracat
Ocak-Ekim 2019 İthalat
Ocak-Aralık 2018 İhracat
Ocak-Aralık 2018 İthalat
Aylık İthalat ve İhracat (Ocak – Nisan 2018)
Aylık İthalat ve İhracat (Ocak – Mayıs 2017)
2016 Dış Ticaret Raporu
2015 Dış Ticaret Raporu
2014 Dış Ticaret Raporu
2013 Dış Ticaret Raporu
Dış Ticaret İthalat ve İhracat İstatistik Kitabı
Yıllara Göre Dış Ticaret
Ülkelere Göre Dış Ticaret
Önemli ihraç malları
Aylara Göre Dış Ticaret
Türkiye ile Dış Ticaret Rakamları
Yıllar itibarıyle Ortalama Dolar Kurları
Narenciye İhracat Değerleri
Güney Kıbrıs’a yapılan İhracat
Aylık İthalat ve İhracat (Ocak-Haziran 2010-2011)
Aylık İhracat Raporu (Ocak-Kasım 2010-2011)
Dış ticaret genel (2007-2010)

2- Ekonomik ve Sosyal Göstergeler

Ocak-Ekim 2019 Mali Gelir-Gider Raporu
2018 Mali Gelir-Gider Raporu
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 2017
Aylık Gelir Gider Raporu Temmuz 2017
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 2015
Makroekonomik ve Sektörel Gelişmeler
2014 YENİ
1977 – 2013

3- Gayri Safi Milli Hasıla

GSMH – Sektörel Gelişmeler (Değerler) 2018

Gayri Safi Milli Hasıladaki Sektörel Gelişmeler

GSMH, GSYİH ve Sektörler İtibarıyle Reel Büyüme Hızları

4- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve Gayri Safi Milli Hasıla

Sektörlerin GSYH içerisindeki Payları 2018
Sektörlerin Reel Büyüme Hızları 2018
Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Dağılımı
Nüfus Ortalama Dolar Kuru, gayri Safi Milli Hasıla (Milyon $), Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla

5- Ödemeler Dengesi

Ödemeler Dengesi 2018
2016-2019
2015-2017
2014-2016
2011-2013 
2010-2012
2008-2010

6- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Gerçekleşme ve Tahmini

Makroekonomik Tahmin Çalışma Sonuçları Nisan 2015

Makroekonomik Tahmin Çalışma Sonuçları Eylül 2014

Makroekonomik Tahmin Çalışma Sonuçları Nisan 2014

Makroekonomik Tahmin Çalışma Sonuçları Eylül 2013

Makroekonomik Tahmin Çalışma Sonuçları Mart 2013

7- Tüketici Fiyatları Endeksi

Tüketici Fiyatları Endeksi 2019
Aylık TÜFE Basın Açıklaması
Aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2017 – 2018 Dönemi Haziran Ayı )
Aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2017 – 2018 Dönemi Temmuz Ayı )
Aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2016- 2017 Dönemi Aralık Ayı )
Aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2015- 2016 Dönemi Aralık Ayı )
Aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2014- 2015 Dönemi Aralık Ayı )

8- İnşaat

İnşaat istatistikleri 2016
İnşaat İstatistikleri 2015
İnşaat İstatistikleri 2012 
İnşaat İstatistikleri 2011
İnşaat İstatistikleri 2010
İnşaat İstatistikleri 2009

9- Hanehalkı İşgücü Anketi

Hanehalkı İşgücü Anketi 2018

Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları – Ekim 2017

Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları – Ekim 2016

Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları – Ekim 2011

Hanehalkı İşgücü Anketi  Sonuçları – Ekim 2010

10- 2014-15 Hanehalkı Bütçe Anketi

Kod Kitabı

El Kitabı

11- Turizm İstatistikleri

Turizm İstatistikleri 2018
2018 İstatistikleri
2017 İstatistikleri
Turizm İstatistikleri Yıllığı (2016)
2016 İstatistikleri
2015 İstatistikleri
2014 İstatistikleri

12- Bankacılık Verileri

Bankacılık Yıllık Rapor (2018)
Bankacılık Yıllık Rapor (2017)
Bankacılık Yıllık Rapor (2016)
Bankacılık Yıllık Rapor (2015)
Bankacılık Yıllık Rapor (2014)
Bankacılık Yıllık Rapor (2013)
Bülten (2019 3. Çeyrek)
Bülten (2018 1. Çeyrek)
Bülten (2017 1. Çeyrek)
Bülten (2017 2. Çeyrek)
Bülten (2017 3. Çeyrek)
Bülten (2017 4. Çeyrek)

13- Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler 2017
Yerel Yönetimler (2006-2015)
Gelir ve Gider Tabloları MS Excell 2006-2014
Yerel Yönetimler (2006-2013)
Gelir ve Gider Tabloları MS Excell (2006-2013)

14- Tarım İstatistikleri

2018 Bitkisel Üretim
2018 Hayvancılık Verileri
2012
2011
2010
2009
2008
2007

15- Eğitim İstatistikleri

2018-19 Milli Eğitim Bakanlığı İstatistik Yıllığı
Yüksek Öğretim İstatistikleri 2018-19 Öğretim Yılı
MEB 2017-2018 İstatistik Yıllığı
MEB 2016-2017 İstatistik Yıllığı
MEB 2015-2016 İstatistik Yıllığı