Elektrik ve Elektronik Ekipman Atıklarıyla İlgili Mevzuatının Gereklilikleri Konusunda İlgili Dairelerin ve İşletmelerin Bilincini Artırmaya Yönelik Çalıştay

Tarih: 18 Nisan 2013

Yer: Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Saat: 09:00-12:30

Çalıştayın Amacı:        Elektrik ve elektronik ekipman atıkları ile ilgili mevzuatın gerekliliklerini ortaya koymak ve tartışmak.

Elektrik ve elektronik ekipman atıkları ile ilgili mevzuat taslağı bilgilendirme çalıştayı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ve Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi  işbirliğinde düzenlemiştir.

Bu mevzuat, elektrik ve elektronik ekipman ithalatçılarına; elektrik ve elektronik ekipman atıklarının toplanması ve işlenmesini üstlenen kişilere yönelik; elektrik ve elektronik ekipman atıklarının oluşumu ve idare altına alınmasındaki olumsuz etkileri önleyerek ya da azaltarak çevreyi ve insan sağlığını korumayı amaçlayan finansal ve teknik önlemleri şart koşmaktadır.

Taslak mevzuat, elektrik ve elektronik ekipmanların yaşam döngüsüne müdahil olan ithalatçı, dağıtıcı gibi ekonomik operatörlerin ve özellikle elektrik ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanacak atıkların toplanması ve arıtımı süreçlerine doğrudan müdahil olan operatörlerin, çevre konularındaki gelişmeyi yakalamayı amaçlamaktadır.

Gündem

Saat Konu Başlığı Konuşmacı
9.00 -9.30 Kayıt
9.30 -9.45 Çalıştay amacı Maria Krasteva TAIEX atık uzmanı
9.45 -10.30 Elektrik ve elektronik ekipman atıklarının idare altına alınmasıyla ilgili taslak mevzuata dair genel gereklilikler. Üreticilerin ve ithalatçıların sorumlulukları.

 

Maria Krasteva

TAIEX atık uzmanı

10.30 -10.45 Ara
10.45-11.30 Elektrik ve elektronik ekipman atıklarının toplanması ve işlenmesi, geri kazanımla ilgili hedeflerin kontrolü, toplama ve işleme işlemleriyle ilgili teknik standartlar, bilgilendirme. Maria Krasteva, TAIEX atık kolları uzmanı
11.30-12.30 Soru-Cevap

Elektrik ve Elektronik Ekipman Atıklarıyla İlgili Mevzuatının Gereklilikleri Konusunda İlgili Dairelerin ve İşletmelerin Bilincini Artırmaya Yönelik Çalıştay bildirisi için tıklayınız.