İhale Kabul Tarihinin Uzaltılması : KTTO ATEŞDUVARI, NAS, SUNUCU ALIMI VE KURULUMU İHALESİ

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Oda ihtiyaçları doğrultusunda Ateşduvarı, Nas, Sunucu Alımı ve Kurulumu kapsamında çıkılan ihalenin süresi 04 Mart 2024 Pazartesi saat 17:00’ye  uzaltılmıştır.

İhale ile ilgili dökümanlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

  1. İdari Şartname
  2. Sözleşme Taslağı
  3. Teknik Şartname
  4. Standart Formlar:
    İhaleye Katılım Beyannamesi
    Geçici Teminat Mektubu Örneği
    Mali Teklif Formu

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası