Privacy Policy

Pazarlama Müdürü

-Kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerle uyumlarını sağlayan yüksek kaliteli iş stratejileri ve planları geliştirmek,
-Çalışan katılımını artırmak için yüksek performanslı bir pazarlama ekibi geliştirmek,
-Satış ve Pazarlama ile ilgili tüm operasyonları ve iş faaliyetlerini denetlemek,
-Müşteriler ve kilit paydaşlarla güven ilişkileri kurmak için bir irtibat noktası olarak hareket etmek,
-Gündemi ve olayları analiz etmek ve şirketin büyümesini sağlamak için stratejiler sunmak,
-Yeni pazarlar araştırarak, ekibin yönetilmesi,
-Satış ve Pazarlama kapsamında rutin müşteri ziyaretlerini değerlendirmek,
-Satış hacmini en üst seviyeye çıkarmak için günlük satış raporlama faaliyetlerini yürütmek,

Muhasebe Uzmanı

-Satış ve Alış Fatura kaydı, Banka uyuşturmaları, ay sonu mutabakatların sağlanması
-Aylık ve Yıllık Vergi Dairesi Beyanlarında yer almak
-Aylık-3 Aylık dönemler halinde Kar-Zarar, Bilançolar ve mali tabloların hazırlanması
-Maaş-Prim Hesaplama, İhtiyat Sandığı-Sosyal Sigorta yatırımlarını hazırlamak

Teknik Personel

– Dolum tesisi içerisinde uygulanan tüm operasyonları yasa, yönetmelik, TSE standartlarına ve talimatlara uygun olacak şekilde gerçekleştirildiğini kontrol eder.
-Tüp bakımını ve tüp dolum operasyonunu prosedürler çerçevesinde gerçekleştirir.
-Tank bakımını ve tank dolum operasyonunu prosedürler çerçevesinde gerçekleştirir.
-Tankerlere LPG transfer operasyonunu prosedürler çerçevesinde gerçekleştirir.
-Tesisin temizlik, bakım, onarım ve inşaat işlerini teknik emniyet kurallarına uygun olarak gerçekleştirir.

Kurumsal Müşteri Temsilcisi

· Aktif saha ziyaretleri yaparak satış potansiyeli yaratmaya yönelik fırsatlar

geliştirmek,

· Mevcut müşteri yönetimi ve yeni müşteri kazanımını sağlamak,

· Şirket satış hedefleri ile uyumlu bireysel hedeflerini gerçekleştirmek,

· Günlük, haftalık ve aylık satış raporu hazırlamak,

· Sorumluluk alıp, satış geliştirici fikirler üretmek

· Teklif hazırlamak ve onaya sunmak

· İhale takibi yapmak

· İhale dosyalarını hazırlamak ve ihalelere iştirak etmek

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Ekibimizde yer alacak İSG Uzmanı takım arkadaşı arıyoruz.
-İş Güvenliği ile ilgili eğitimleri planlamak ve uygulamak,
-İş kazası ve ramak kala olay analizlerini yapmak ve raporlamak,
-Saha denetimi planını hazırlamak, uygulamak ve raporlamak,
-İş Güvenliği konusunda gerekli istatistikleri hazırlamak,
-İş Güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
-Risk analizleri, günlük kontroller, sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması,
-Sapmaların kapatılarak üst yönetime raporlanması,
-Sorumlu olduğu tüm projelerle ilgili gerekli dosyalama ve raporlama yapmak, yönetime sunmak.

MUHASEBE

Şirketimizin Lefkoşa Merkez ofisinde görevlendirilecek, Tecrübeli ön-muhasebe personeli istihdam edilecektir.

Lojistik Müdürü

İş Tanımı:

• Dağıtım araçlarının günlük ve haftalık organizasyonunu yapmak, düzenli ve devamlı işleyişini sağlamak,

• Kendisine bağlı ekip üyeleri ile lojistik operasyonunun etkili yönetimini sağlamak, dağıtım ağının organizasyonu ve

optimizasyonunu takip etmek,

• Lojistik Süreçlerini revize etmek ve Sevkiyat Sisteminde ihtiyaç olan geliştirmeleri belirlemek, takip etmek ve uygulatmak

• Departmanlar ve birimler arası lojistikle ilgili konularda iletişimi sağlamak; günlük, aylık ve haftalık düzenli raporlamalar

ile takip etmek,

• Verimliliği ve performansı arttırıcı projeler geliştirmek,

• Yıl içerisindeki lojistik giderlerini ve bütçe uyumunu takip etmek, olası sapmalarda için önlemlere liderlik etmek,
• Ekibindeki personelin günlük, haftalık ve aylık iş planlarını oluşturmak; artan – azalan işgücü ihtiyacını yönetmek,
• Bütçe çalışmaları için ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlanan veriler ile çalışmaların yürütülmesi ve yıl içinde bütçeye göre takibini sağlaması,
• Lojistik ekibi içerisindeki fonksiyonlara ait iş sonuçlarını, performans göstergelerini ve bilgileri konsolide etmek ve raporlamak,
• Operasyonel rota, yakıt, km raporlamaları takibini yürütmek
• Evrak akışlarının düzenli ve sistematik olarak takip edilmesini sağlamak,