Privacy Policy

Memur

i) Günlük nakit ve çek yatırım – çekiliş ve havale işlemlerini gerçekleştirmek;
ii) Amirlerinden alacakları direktif doğrultusunda vadeli – vadesiz hesap açılış ve kapanışlarını gerçekleştirmek;
iii) Elektrik,su,telefon,emlâk,digitürk v.b. fatura ödemelerini almak
iv) Her türlü kredi ve yasal takip hesaplarının tahsilat işlemlerini yapmak;
v) Kredi kartı ödemelerini almak;
vi) Amirlerinin direktifleri doğrultusunda diğer görevleri yapmak.

Pazarlama Müdürü

-Kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerle uyumlarını sağlayan yüksek kaliteli iş stratejileri ve planları geliştirmek,
-Çalışan katılımını artırmak için yüksek performanslı bir pazarlama ekibi geliştirmek,
-Satış ve Pazarlama ile ilgili tüm operasyonları ve iş faaliyetlerini denetlemek,
-Müşteriler ve kilit paydaşlarla güven ilişkileri kurmak için bir irtibat noktası olarak hareket etmek,
-Gündemi ve olayları analiz etmek ve şirketin büyümesini sağlamak için stratejiler sunmak,
-Yeni pazarlar araştırarak, ekibin yönetilmesi,
-Satış ve Pazarlama kapsamında rutin müşteri ziyaretlerini değerlendirmek,
-Satış hacmini en üst seviyeye çıkarmak için günlük satış raporlama faaliyetlerini yürütmek,

Muhasebe Uzmanı

-Satış ve Alış Fatura kaydı, Banka uyuşturmaları, ay sonu mutabakatların sağlanması
-Aylık ve Yıllık Vergi Dairesi Beyanlarında yer almak
-Aylık-3 Aylık dönemler halinde Kar-Zarar, Bilançolar ve mali tabloların hazırlanması
-Maaş-Prim Hesaplama, İhtiyat Sandığı-Sosyal Sigorta yatırımlarını hazırlamak

Teknik Personel

– Dolum tesisi içerisinde uygulanan tüm operasyonları yasa, yönetmelik, TSE standartlarına ve talimatlara uygun olacak şekilde gerçekleştirildiğini kontrol eder.
-Tüp bakımını ve tüp dolum operasyonunu prosedürler çerçevesinde gerçekleştirir.
-Tank bakımını ve tank dolum operasyonunu prosedürler çerçevesinde gerçekleştirir.
-Tankerlere LPG transfer operasyonunu prosedürler çerçevesinde gerçekleştirir.
-Tesisin temizlik, bakım, onarım ve inşaat işlerini teknik emniyet kurallarına uygun olarak gerçekleştirir.

Kurumsal Müşteri Temsilcisi

· Aktif saha ziyaretleri yaparak satış potansiyeli yaratmaya yönelik fırsatlar

geliştirmek,

· Mevcut müşteri yönetimi ve yeni müşteri kazanımını sağlamak,

· Şirket satış hedefleri ile uyumlu bireysel hedeflerini gerçekleştirmek,

· Günlük, haftalık ve aylık satış raporu hazırlamak,

· Sorumluluk alıp, satış geliştirici fikirler üretmek

· Teklif hazırlamak ve onaya sunmak

· İhale takibi yapmak

· İhale dosyalarını hazırlamak ve ihalelere iştirak etmek

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Ekibimizde yer alacak İSG Uzmanı takım arkadaşı arıyoruz.
-İş Güvenliği ile ilgili eğitimleri planlamak ve uygulamak,
-İş kazası ve ramak kala olay analizlerini yapmak ve raporlamak,
-Saha denetimi planını hazırlamak, uygulamak ve raporlamak,
-İş Güvenliği konusunda gerekli istatistikleri hazırlamak,
-İş Güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
-Risk analizleri, günlük kontroller, sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması,
-Sapmaların kapatılarak üst yönetime raporlanması,
-Sorumlu olduğu tüm projelerle ilgili gerekli dosyalama ve raporlama yapmak, yönetime sunmak.

Kategori Uzmanı

Ercan Satın Alma Müdürlüğü’nde temsilcisi olduğumuz yurt dışı firmalar ile siparişten satışa olan tüm finansal süreçlerin takip ve koordinesi

Elektrik Proje Mühendisi

1. Elektrik projelerinin teknik şartname, keşif, metraj ve ihale dosyalarını hazırlamak,
2. Elektrik projelerinin tasarım ve koordinatörlüğünü yapmak,
3. Kuvvetli ve zayıf akım elektrik proje tasarım ve çizimi yapmak,
4. BS standartları, yerel yasa ve yönetmelikleri bilmek,
5. AutoCAD programı kullanmak,
6. Teknik çizimleri analiz etmek ve projenin elektriksel gereksinimlerini belirlemek,
7. İletişim becerileri ve ifade yeteneği güçlü, sorumluluk bilinci yüksek, takım çalışmasına yatkın olmak.

Elektrik Saha Mühendisi

Elektrik saha mühendisi:
1. Projelerin saha keşfi ve ölçümünü yapmak,
2. Sistem testleri ve devreye alma aşamalarında görev almak,
3. Personelin görev dağılımını uygulamak ve onları takip etmek,
4. Kullanılacak olan malzemelerin şartnameye uygun olup olmadığını kontrol etmek,
5. Saha ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak,
6. Verilen iş programına uygun hedefleri tutturmak,
7. Uygulama esnasında çıkacak proje değişikliklerini bildirmek,
8. Günlük yapılan işlerin şantiye kaydını tutmak,
9. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

Ekip Başı Elektrik Teknisyeni

1. Elektrik panoları hakkında bilgi sahibi olmak,
2. Saha montajı, sistem devreye alma ve teknik destek verebilmek,
3. Ölçüm araç ve gereçleri kullanarak elektriksel parçaları test etmek ve değiştirmek,
4. Arıza tespiti ve tamir işlemleri yapmak,
5. Elektrik mühendisleri ile iş birliği içerisinde çalışmak,
6. Sahada birlikte çalıştığı personellerin görev paylaşımını yapmak,
7. Günlük iş sırasını düzenlemek,
8. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum sağlamak,
9. Bilgi akışı ve koordinasyonun akışını düzenlemek,
10. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.