KTTO ve KEBE’den Ortak Açıklama

Kıbrıs Tük Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) 
Ortak Açıklaması
22 Nisan 2016
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) adada iki toplum arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması için uzun süredir birlikte çalışmaktadırlar. Bizler, sayısız ekonomik araştırmanın gösterdiği üzere, Kıbrıs sorununun yaşayabilir ve işleyebilir şekilde çözümlenmesinin adaya önemli ekonomik yararlar getireceğine güçlü bir biçimde inanmaktayız. Bu vizyon doğrultusunda her iki Oda da, adada bir anlaşma yoluyla Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar sağlanması için gerekli koşulları yaratma ihtiyacının altını çizmektedir.
Bu kapsamda, Odalar adamızda ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yasal ticareti desteklemeye devam etmektedir. Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden mevcut ticaret hacmini artırmak için potansiyel olduğuna ve bu uygulama hakkında toplumun geniş kesimlerini bilgilendirerek psikolojik engellerin aşılması için tüm paydaşları işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Odalar, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulamaya başlandığı 2004 yılından itibaren yaptıkları üzere, Yeşil Hat ticaretini geliştirmek için ellerinden gelen her türlü destek ve rehberliği yapmaya devam edecektir.
Bu çerçevede iki Oda, yıllardır istikrarsızlık kaynağı olan ve toplumların ekonomik potansiyelini bütünüyle kullanmalarını kısıtlayan Kıbrıs sorununun bir anlaşmayla sonlandırılması için Kıbrıs’ta iki lider önderliğinde yürütülen barış sürecini desteklemek yolundaki ortak vizyonlarına olan bağlılıklarını yinelerler. Bu vizyon doğrultusunda, gelecek kuşaklara daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla liderlerin toplumlarını yönlendirmelerine yardımcı olabilmek için tüm tarafları olumlu katkı yapmaya davet ederiz.