Privacy Policy

Muhasebe Müdür Yardımcısı

• Üniversite Mezunu (Tercihen Finans/Bankacılık ve Finans / İşletme/Matematik bölümlerinden mezun),
• MS Office programlarını, özellikle Excel’i ileri derecede bilen,
• Tüm KKTC Vergi kanunlarına hakim (Mali Tablolar,Bilanço,Kar -Zarar,Mizan Katma Değer Vergisi,Kurumlar Vergisi,Gelir Vergisi vb.Tek Düzen Muhasebe sistemi),
• Analitik düşünce yapısına sahip olan ve sonuç odaklı çalışabilen ,
• Tercihen İngilizce diline sözlü ve yazılı olarak hakim ,
• Zaman yönetimi ve planlama becerileri gelişmiş,
• Ekip çalışmasına yatkın

Lojistik Müdürü

İş Tanımı:

• Dağıtım araçlarının günlük ve haftalık organizasyonunu yapmak, düzenli ve devamlı işleyişini sağlamak,

• Kendisine bağlı ekip üyeleri ile lojistik operasyonunun etkili yönetimini sağlamak, dağıtım ağının organizasyonu ve

optimizasyonunu takip etmek,

• Lojistik Süreçlerini revize etmek ve Sevkiyat Sisteminde ihtiyaç olan geliştirmeleri belirlemek, takip etmek ve uygulatmak

• Departmanlar ve birimler arası lojistikle ilgili konularda iletişimi sağlamak; günlük, aylık ve haftalık düzenli raporlamalar

ile takip etmek,

• Verimliliği ve performansı arttırıcı projeler geliştirmek,

• Yıl içerisindeki lojistik giderlerini ve bütçe uyumunu takip etmek, olası sapmalarda için önlemlere liderlik etmek,
• Ekibindeki personelin günlük, haftalık ve aylık iş planlarını oluşturmak; artan – azalan işgücü ihtiyacını yönetmek,
• Bütçe çalışmaları için ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlanan veriler ile çalışmaların yürütülmesi ve yıl içinde bütçeye göre takibini sağlaması,
• Lojistik ekibi içerisindeki fonksiyonlara ait iş sonuçlarını, performans göstergelerini ve bilgileri konsolide etmek ve raporlamak,
• Operasyonel rota, yakıt, km raporlamaları takibini yürütmek
• Evrak akışlarının düzenli ve sistematik olarak takip edilmesini sağlamak,

DEPO / DAĞITIM EKİBİ ŞEFİ MÜNHALİ

Hızla büyüyen operasyonumuz bünyesinde ana depomuzun yönetimine yardımcı olacak ve dağıtım ekibimizin günlük yönlendirilmesinde sorumluluk alacak, iletişim becerisi yüksek bir takım arkadaşı arıyoruz.

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE YÖNETİCİ ADAYLARI

KİLER GIDA, perakende alanında kariyer yapmak isteyen üniversite mezunlarına kariyer fırsatları sunuyor. GÖNYELİ’ de yer alan Genel Müdürlüğümüzde yönetim kadrosunda görev almak için “Yetiştirilmek üzere Yönetici Adayları” arıyoruz.

Satış ve Pazarlama Sorumlusu

Grup Şirketlerimizin bünyesinde, gelişen iş hacmimize paralel olarak görevlendirilmek üzere Satış ve Pazarlama Sorumlusu alınacaktır.
İş Tanımı:
satış ve pazarlama ekibinin tüm operasyonel faaliyetlerinde görev almak;
sorumlu olduğu bölgede düzenli rut planında satış ve pazarlama görevini yerine getirmek,;
pazardaki gelişmelerini düzenli olarak takip ederek raporlamak;
satış kanallarının ve müşteri portföyünün gelişmesini sağlamak;
Taşeron, müteahit, inşaat şirketi, yapı marketlerine ürün satışı yapmak.
Başvurmak için: munhal@levent.com

Üst Düzey Yönetici Asistanı ve İş Ritmi Yöneticisi

Levent Üretim, İnşaat ve Tarım Grubu şirketlerinin üst seviyede yönetiminde aktif rol alıp, yöneticilerin planladıkları işlerin planlanan zaman dilimlerinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takibi, denetlenmesi ve gerekli konularda desteğin sağlanmasının yanısıra Firma Sahibi ve Genel Müdür’e asistanlık hizmetinin verilmesini kapsar.
• Üst yönetim ve icra kurulunun iş ritminin yürürlüğünü sağlamak, alınan eylem kararlarının yürütülmesini izlemek, yardımcı olmak ve raporlamak
• Üst yönetim ve icra kurulunun iletişimlerini koordine etmek, programlarını düzenlemek
• Üst yönetimin ve icra kurulunun dış ilişkilerini düzenlemek ve verimli yürümesini sağlamak
• Birimlerden gelen raporların zamanında ve beklendiği şekilde gelmesini sağlamak, konsolide etmek, analiz etmek, görselleştirmek ve bunlarla ilgili düzeltme çalışmalarını üst yönetim adına yapmak veya yaptırmak.
• Gereğinde üst yönetim adına her düzeyde şirket biriminden bilgi toplamak, değerlendirmek ve raporlamak
• Yönetim toplantılarının verimli geçmesi için gerekli ön çalışma ve düzenlemeleri yapmak ve bu toplantılarda alınan kararları kayda almak, bunların takibini yapmak
• Üst yönetim adına gruplar arası veya özel iletişim ve organizasyon projelerinin yönetimini yürütmek
• Üst yönetimce yapılacak toplantı, davet ve benzeri aktiviteleri düzenlemek ve yürütmek
• Dış ülke ziyaretçilerinin ulaşım ve kalma vb. organizasyonlarından sorumlu olmak
• Şirket dış seyahat düzenlenme ve prosedürlerin izlenmesinden sorumlu olmak
• Merkez ofis işleri ve personelinin sevk ve idaresinden sorumlu olmak

Müdür Yardımcısı

Kendi birimi ile ilgili kalite hedeflerinin takibini ve ulaşılmasını sağlar.
• Şirketin müşteri portföyünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara yön verir, müşteri görüşmelerinin nihai sonuç değerlendirmelerinden karara bağlananları denetler,
• Personel ile ilgili resmi yazışmaları takip eder.
• Personel yıllık izinlerin ve eğitimlerinin ayarlanmasını sağlar.
• Hizmet, Satış, pazarlama, satın alma, kalite konularında çalışanlarını koordine eder ve yönetime bilgi verir.
• Firma çalışanlarının görevlerini yerine getirip getirmediklerini kontrol eder.
• Tüm personele iş akışına göre ek görev, yetki ve sorumluluk verebilir,
• Personel ile ilgili tüm faaliyetleri yürütür ve nihai kararı vererek yönetime bildirir.
• Bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Genel Müdür’e karşı sorumludur.Bu görevleri yerine getirebilmek için muhasebe ve mali işlemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili yetkisini Genel Müdür’e devredebilir.

Pazarlama Asistanı

Firmamızın Pazarlama Departmanında görev alacak, broşür, kampanya görselleri, katalog tasarımı yapmak, gerektiğinde İngilizce-Türkçe çeviri yaparak, basım öncesi ve sonrası süreçleri takip ederek kaliteyi sağlamak.

Muhasebe Şefi