Privacy Policy

Tag gaz açıkalaması

Doğal Gaz Aramalarının Neden Olduğu Gerginlikle İlgili Basın Açıklaması

Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs’ı çevreleyen denizlerde tek taraflı doğal gaz aranması ile ilgili olarak yıllardan beri devam eden çabaları, bizi oldukça olumsuz ve tehlikeli bir noktaya taşımış ve Doğu Akdeniz’deki gerginlik arzu edilmeyen bir boyuta ulaşmıştır.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yanaşmayan, buna karşılık “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti” unvanını diğer paydaşlar ve Türkiye aleyhine kullanmaya devam edebilen Kıbrıs Rum tarafının, bu faaliyetlerini devam ettirme cesaretini başta Avrupa Birliği olmak üzere kimi uluslararası örgütler ve devletlerden gördüğü destekten aldığı açıktır. Nitekim, Avrupa Birliği, Kıbrıs sorununun varlığını ve diğer Kıbrıslı Türkleri bir kez daha görmezlikten gelmiş ve gerginlik sanki Türkiye’den kaynaklanıyormuş gibi, Türkiye’yi bölgedeki faaliyetlerini durdurmaya çağırmıştır.

Kıbrıs Türk iş dünyasının iki önemli örgütü olarak, Doğu Akdeniz’de var olduğu düşünülen hidrokarbon potansiyelinin yeni gerilimlere neden olmasını istemediğimizi; bu potansiyelin bölgemizde yaşayan tüm halkların yararına olacak şekilde yeni işbirliklerine kaynaklık etmesi gerektiğine inandığımızı bir kez daha kamuoyuna duyurmak isteriz. Böyle bir işbirliğinin sağlanması için Kıbrıs sorunu en erken zamanda hakkaniyete dayanan sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmalı veya bu olamadığı takdirde, Kıbrıs sorununa taraf olan iki halkın temsilcilerinin hidrokarbon potansiyeli konusunda bir uzlaşmaya varması sağlanmalıdır. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, bütün uluslararası aktörler, dikkat ve çabalarını bu hedefe yoğunlaştırmalı, etkilerini bu doğrultuda kullanmalıdır.

Kıbrıs Türk iş dünyasının örgütleri olarak Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulma hedefine bağlı olduğumuzu ama Kıbrıs Türk halkını yok sayan tutumlara karşı mücadele etmeye de devam edeceğimizi kamuoyu ile bir kez daha paylaşırız.

 

Candan AVUNDUK – KTSO Başkanı                            Turgay DENİZ – KTTO Başkanı