Privacy Policy

Tag KTTO

2018 Yılı KKTC Bütçesi İle İlgili Basın Açıklaması

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren görüşülmeye başlanan 2018 Bütçe Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karşı karşıya bulunduğu sorunları ortaya koyması bakımından öğretici ve yol göstericidir.

Bütçe taslağına göre, kamu maliyesinin maaş ve maaş nitelikli ödemeleri karşılamaya ancak yettiği, yerel gelirlerimizin yanı sıra Türkiye yardım ve kredilerinin önemli bir bölümünün de cari harcamalar için kullanıldığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

KKTC devletinin toplamı 5 milyar TL’yi aşan kamu iç borcuna karşılık yıllık olarak sadece 230 milyon TL faiz ödemesi ayrılması, KKTC kamu maliyesinin borç biriktiren bir yapıda olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu durumda, KKTC bütçesinden sağlanacak ödeneklerle eğitim, sağlık, ulaşım gibi halkımızın temel gereksinmelerinin karşılandığı alanlara yatırım yapılması veya ekonomik büyüme için gerekli görülen teşvik uygulamalarının etkili bir şekilde sürdürülmesi beklenemez. KKTC bütçesinin bu yapısının değişebilmesi, yapısal reformların hayata geçmesi, devlet gelirlerinin artışına neden olacak şekilde reel ekonomik sektörlerin canlandırılması, verimli hale getirilmesi ve yatırımların artması ile mümkün olabilecektir.

Bu gerçekler ışığında, KKTC devletinin reformcu bir anlayışla yönetilmesinin bir tercih değil, kesin bir zorunluluk olduğunun altını çizmek gerekiyor. KKTC’nin, vergi ve yerel yönetimler reformlarını da içerecek şekilde bir kamu reformuna ihtiyacı vardır. Özel sektör faaliyetlerini genişletmek, ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının önünün açılması gerekmektedir.

2018 yılı bütçesinin rakamlarının bize gösterdiği başlıca gerçekler bunlardır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu sorunların aşılmasının yolu olarak değerlendirdiği ve KKTC halkının geleceğini olumlu yönde etkileyeceğine inandığı reform hareketlerinin başlıca destekçisi olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KTTO Yönetim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı Ziyaret Etti

 Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e nezaket ziyaretinde bulunarak, görevinde başarı diledi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz ziyarette yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin büyümesi için çok çaba harcanması gerektiğini belirtti ve büyüyen ekonomiyle refah ve istihdamın da artacağını söyledi.

Deniz, refah ve istihdam arttığı zaman çalışma koşullarının otomatik olarak iyileşeceğini belirterek “Bu yüzden iş yapabilirliğin, yatırımın önünün açılması, genç girişimcilerin bu dönemde teşvik edilmesi ve işin önündeki engellerin kaldırılması ile ekonominin büyütülmesi gerektiği inancındayız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise Ticaret Odası’nın ülkeye verdiği ekonomik katkının büyük olduğunu kaydetti ve bakanlık olarak birlikte çalışmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çeler “Alanınızdaki geniş taban içinde çalışan emekçilerin hakları da korunmak suretiyle, insani koşullarda çalışmaları, yasal haklarının uygulanması, ödeneklerinin verilmesi göz ardı edilmediği sürece sizlerle ilgili olacak tüm açılımlara destek olacağız” dedi.

Doğal Gaz Aramalarının Neden Olduğu Gerginlikle İlgili Basın Açıklaması

Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs’ı çevreleyen denizlerde tek taraflı doğal gaz aranması ile ilgili olarak yıllardan beri devam eden çabaları, bizi oldukça olumsuz ve tehlikeli bir noktaya taşımış ve Doğu Akdeniz’deki gerginlik arzu edilmeyen bir boyuta ulaşmıştır.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yanaşmayan, buna karşılık “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti” unvanını diğer paydaşlar ve Türkiye aleyhine kullanmaya devam edebilen Kıbrıs Rum tarafının, bu faaliyetlerini devam ettirme cesaretini başta Avrupa Birliği olmak üzere kimi uluslararası örgütler ve devletlerden gördüğü destekten aldığı açıktır. Nitekim, Avrupa Birliği, Kıbrıs sorununun varlığını ve diğer Kıbrıslı Türkleri bir kez daha görmezlikten gelmiş ve gerginlik sanki Türkiye’den kaynaklanıyormuş gibi, Türkiye’yi bölgedeki faaliyetlerini durdurmaya çağırmıştır.

Kıbrıs Türk iş dünyasının iki önemli örgütü olarak, Doğu Akdeniz’de var olduğu düşünülen hidrokarbon potansiyelinin yeni gerilimlere neden olmasını istemediğimizi; bu potansiyelin bölgemizde yaşayan tüm halkların yararına olacak şekilde yeni işbirliklerine kaynaklık etmesi gerektiğine inandığımızı bir kez daha kamuoyuna duyurmak isteriz. Böyle bir işbirliğinin sağlanması için Kıbrıs sorunu en erken zamanda hakkaniyete dayanan sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmalı veya bu olamadığı takdirde, Kıbrıs sorununa taraf olan iki halkın temsilcilerinin hidrokarbon potansiyeli konusunda bir uzlaşmaya varması sağlanmalıdır. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, bütün uluslararası aktörler, dikkat ve çabalarını bu hedefe yoğunlaştırmalı, etkilerini bu doğrultuda kullanmalıdır.

Kıbrıs Türk iş dünyasının örgütleri olarak Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulma hedefine bağlı olduğumuzu ama Kıbrıs Türk halkını yok sayan tutumlara karşı mücadele etmeye de devam edeceğimizi kamuoyu ile bir kez daha paylaşırız.

 

Candan AVUNDUK – KTSO Başkanı                            Turgay DENİZ – KTTO Başkanı 

 

 

 

 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 55’inci Genel Kurulu yapılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 55’inci Olağan Genel Kurulu’nu, 27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yapacak.

Atatürk ve Şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak 55’inci Genel Kurul, başkanlık divanının oluşumuyla devam edecek. Genel Kurul’a gelen mesajların okunmasının ardından Oda Başkan Vekili Yüksel Akay, Genel Kurul’a hitap edecek.

Genel Kurul, misafir konuşmacıların konuşmaları, 54’üncü çalışma döneminin Faaliyet ve Mali Raporlarının takdimi ve aklanması ile devam edecek.

Oda murakıbının tayini, dilek ve temennilerin sunulması ile Genel Kurul tamamlanacak.

TDP Heyeti KTTO’yu Ziyaret Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Özyiğit’e toplantıda; Milletvekili Zeki Çeler, TDP Seçim Koordinatörü ve Parti Meclis Üyesi Erdoğan Bekiroğlu, ve Lefkoşa İlçe Başkan Vekili Evrim Hıncal eşlik etti. Girilen erken seçim hazırlığında manifesto çalışamalarına başlandığına vurgu yapan Özyiğit, iş dünyasının temsiliyetinde önemli bir rol oynayan Odamızın da bu manifesto çalışmaları için katkı yapmasına duyduğu isteği dile getirdi. Manifesto çalışmaları için birlikte adım atmanın önemine vurgu yapan Özyiğit, Toros nezdinde Odanın vizyonunu ve duruşunu takdirle karşıladıklarını söyledi.

Oda Başkanı Fikri Toros da TDP heyeti ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlikte çalışmaktan ve manifesto hazırlıklarına iş dünyasının beklentilerini sunmaktan mutlu olacaklarını belirtti. Kıbrıs Türk ekonomisinin potansiyelinin bir hayli gerisinde olduğunu söyleyen Toros, çözümsüzlüğün toplumumuzu dünyadan izole ettiğini ve olumsuz etkilerine maruz bıraktığını vurguladı. Ekonomik büyümenin önemine vurgu yapan Toros, bunun ancak kalıcı yatırımlarla mümkün olabileceğini söyledi.Yatırım ve iş yapabilirlik ortamının daha cazip hale getirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Toros, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinleştirilmesinin gerekli olacağını, ve hayatı pahalılaştırmadan ekonomik büyümenin mümkün olduğuna da vurgu yaptı. Vergi reformunun gerekliliğine değinen Toros, kayıt dışılığın da ekonomik büyümenin ve rekabet edebilirliğin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu söyledi. Siyasi vizyondan bağımsız olarak turizm, ticaret ve eğitim gibi sektörlerde Türkiye ile karşılıklı olarak artırılmış bir işbirliği içerisinde olunması gerektiğine de değinen Toros, yapılması gerekenin yasaklar, kotalar ve fonların kaldırılarak Türkiye ile aramızdaki ticareti sınırlayan “duvarların” ortadan kaldırılması gerçeğine de vurgu yaptı. Çözüm veya çözümsüzlük durumunda, ülkemizin AB standartlarıyla uyumlaştırılmasının şart olduğuna vurgu yapan Toros’a, TDP Milletvekili Zeki Çeler de destek belirtti.

Toros’un yaptığı önerilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemal Özyiğit ve heyeti, yapılan görüş alışverişi için teşekkür ederek ziyareti sonlandırdı.

Erken Seçim Tarihi ile İlgili Açıklama

Siyaset kurumu içinde yeri olan siyasi liderlerimiz bir süreden bu yana erken seçim tarihi ile yoğun bir tartışma gerçekleştirmektedirler. Cumhuriyet Meclisi’nde en büyük iki gruba sahip olan Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Ulusal Birlik Partisi’nin milletvekilliği genel seçimlerinin 7 Ocak 2018 tarihinde yapılması konusunda yoğunlaştıkları anlaşılmaktadır.

Elbette böyle bir kararı alma yetkisi münhasıran Cumhuriyet Meclisi’mize aittir. Demokrasinin önkoşulsuz gereksinimi olan seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılması Oda’mızın en büyük arzusu ve dileğidir.

Ülkemizde geleneksel olarak Aralık ayı, 7’den 70’e herkesin okullarda, işyerlerinde, dairelerde ve evlerinde sosyalleşmeyi en yoğun yaşadığı ve ekonomik aktivitelerin azami seviyeye çıktığı bir aydır. 7 Ocak 2018’de erken seçim yaparak Aralık ayının yukarıda bahsettiğimiz şekilde yaşanması yerine seçim kampanyaları ve olası seçim ortamı gerginlikleri ile geçirilmesini sakıncalı buluyoruz. Bu nedenle, düşünülen tarihin kısa bir süre daha ötelenmesinin toplumumuz geneline yararlı bir seçenek olacağını düşünüyoruz.

Cumhuriyet Meclisi’mizde temsilcisi bulunan partileri, seçim tarihi ile ilgili değerlendirmelerinde bu hassasiyetimizi dikkate almaya ve seçim için düşünülen tarihi yeniden değerlendirmeye çağırırız.

“Vergi Affı Değil, Vergi Reformu Konuşmak İstiyoruz”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2014 öncesinden kalan vergi borçlarının tahsilini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılan af kararnamesini değerlendirdi. Oda değerlendirmesinde, vergi borçlarının birikmesinin ve tahsilatı kolaylaştırmak amacıyla af çıkarılmak zorunda kalınmasının vergi sistemindeki çarpıklıkların kanıtı olduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, verginin, kamusal hizmetlerin finansmanı için bir araç olduğunu ancak vergilerin işletmeler ve toplam ekonomi üzerinde bir yük oluşturduğunun da unutulmaması gerektiğini ve vergi sisteminin bu iki faktörün dengelenmesi ile oluşturulması gerektiğini belirtti. Oda açıklamasında, “vergi yükü ödenemeyecek boyutlara varırsa, bu hem bazı işletmelerin devreden çıkmasına, hem de vergi borçlarının birikerek sistemin çalışmamasına neden olur” denildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KKTC’de vergi düzenlemeleri ile vergi aflarının popülist bir tutumla belirlendiğini, bunun da adaletsizliklerle birlikte halkın güvensizlik duygusunu da artırdığını ve sonuçta sistemin daha da çalışamaz hale geldiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’taki vergi sisteminin sürekli olarak af kararları alınmasını gerektirdiğini, bunun ise vergi sistemindeki tıkanıklık ve adaletsizliğin yeterli kanıtı olduğunu belirten Kıbrıs Türk Ticaret Odası, “yeni adaletsizlikler ve anomaliler üreten vergi aflarını değil, sistemi iyileştirecek ve işleyişini kolaylaştıracak vergi reformunu konuşmayı tercih ettiğini” duyurdu.

KTTO açıklamasında, halkı rahatlatacak ve kamunun bütçe planlamalarını kolaylaştıracak yeni vergi sistemi için katkı yapmaya ve hükümetler ile birlikte çalışmaya hazır oldukları da vurgulandı.

 

“İthalat Yasağını Kaldırın, Fiyatları Dengeleyin”

Ülkemizdeki et sektörü üzerine yapılan tartışmalar son zamanlarda yeniden artmış ve konu ile ilgili yapılan çeşitli açıklamalar basına yansımıştır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, et sektörü hakkındaki değerlendirme ve yapıcı önerilerini defaatle yapmış, tüketici sağlığı ve pazarın alım gücü adına yapmaya devam edecektir. Bu bağlamda et sektöründe kapsamlı bir güncel politika gerektiğinin altını çiziyor ve söz konusu yeni politikanın da serbest pazar ilkelerine dayalı olması gerektiğine olan inancımızı yineliyoruz.

Üzülerek görüyoruz ki korumacılık içgüdüsü ile hareket edilerek hiçbir ekonomik akılla bağdaşmayan, üstelik pahalılık yaratarak tüketicinin alım gücünü düşüren mevcut  uygulamalarda ısrarcı davranılmaktadır. Bunun sonucu olarak da pazara arz edilen etlerin fahiş oranlarda artan fiyatlarının yanısıra, sağlıksız koşullarda ve kaçak olarak Güney’den getirildiğine tanık olmaktayız.

Et ithalatına karşı duruşta ifade edilen ‘‘niteliksiz et getirme’’ söylemlerini en sert ifadeyle reddediyoruz. Bilakis, hükümetin et ithalatına izin vermesi gıda güvenliği standartlarını gündeme getirecek ve ülkemiz tüketici sağlığına saygılı bir konuma gelecektir.  Ayrıca, yasal yollarla et ithal edilmesi, elbette kaçakçılığa ve kayıt dışılığa karşı kalıcı bir önlem teşkil edecektir. Kaçak olarak getirilen etlerin hiçbir kontrolden geçmediği gibi sağlıksız koşullarda taşındıkları da dikkate alındığı zaman tüketici sağlığı ciddi bir şekilde tehlikeye atılmaktadır.

Bu bağlamda, gıda güvenliği eksikliğini ve pahalılığı öne sürerek tüketiciler sürekli olarak et ihtiyaçlarını Güney Kıbrıs’tan temin etmeye yönelmektedir. Güney Kıbrıs’ta, AB ülkelerinden çeşitlendirilmiş et ürünleri ithal edilerek tüketicilere geniş bir seçenek sunulmakta ve bir cazibe yaratılmaktadır. Dolayısı ile izlenmesi gereken yol, AB standartlarına uygun ve tüketicinin özgür seçimi doğrultusunda arz yaratacak bir politika oluşturmak ve uygulamaktır.

Yerel hayvancılık sektörümüzün üretim kapasitesi, ülkemizde sürekli olarak büyümekte olan pazar nüfusu karşısında yetersiz kalmakta ve bu sebeple son yıllarda et fiyatları sürekli olarak yükselmektedir.

Sonuç olarak bütünlüklü bir program çerçevesinde ve eş zamanlı olarak yapılması gerekenler; üretim standartlarını AB ile uyumlaştırmak, et ithalat politikalarını kademeli olarak liberalize etmektir.

Sağlıklı bir ekonominin temeli olan arz talep kuralları doğrultusunda ve artan pazar nüfusu da dikkate alınarak, ithalat yasakları ve sınırlamalarının kaldırılması fiyat artışlarını kontrol altına alacak ve dengeleyecektir. Et ithalatına izin verilmesi et ihtiyacının karşılanması ve arz güvenliğinin temin edilmesi için tek çıkış yolu olduğunu kamuoyunun dikkatine ve bilgisine sunarız.

 

 

‘IV. KTTO Girişimcilik Zirvesi’ kazananları belirlendi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Türk Ekonomi Bankası ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile işbirliği içerisinde düzenlemiş olduğu ‘Bilişim Teknolojileri Alanında Fikirlerinle Gel, Hayallerin Gerçek Olsun’ temalı yarışmada ödül kazananlar belirlendi. Bilgi teknolojileri alanında çok değerli projelerin sunulmuş olduğu yarışmada ödül kazananlar Ayşem Zorlu, Mustafa Pehlivan ve Ramazan Güneş oldu.

Yarışmayı kazanan girişimcilere, Türk Ekonomi Bankası’nın İstanbul’daki TEB Girişim Evi’nde 10 gün süresince eğitim, proje fikirlerini hayata geçirmek için danışmanlık ve potansiyel yatırımcılarla tanışma fırsatları sunulacaktır. Başarılı girişimcilerin ulaşım ve konaklama masrafları Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından karşılanacaktır. Kuzey Kıbrıs Turkcell ise fikrin hayata geçmesi aşamasında koçluk, veri merkezinde barındırma ve fikrin hayata geçmesi sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre iş modeli geliştirme fırsatları sağlayacaktır.

Sığır Cinsi Bonfile İthali ile İlgili Düzenleme

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu, 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, aşağıda belirtilen koşullarla, sığır cinsi bonfile ithaline izin verilmesine karar vermiştir:

  • Avrupa Birliği (AB) veya Türkiye Cumhuriyeti (TC) menşeli olması.
  • İthalatın OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü) tarafından listelenen bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari ülke/bölgelerden yapılması.
  • Etlerin ithal edilen ülkedeki satışında ve tüketiminde her hangi bir kısıtlama bulunmaması.
  • Etler, tekli olarak vakumlu ambalajlarda, etiketlenmiş ve donmuş olmalı.
  • İthal edilecek Büyükbaş Bonfile eti, Genç Dana Bonfilesi olmalı ve her bir Bonfile parçası en az 2 kilo olmalıdır.
  • Orijinal menşei belgesi ve veteriner sağlık sertifikası sunulması koşuldur.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu, 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren, bonfile ithalatında her bir kilo için 5 TL Fiyat İstikrar Fonu uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kararlar için lütfen tıklayınız.

İlgilenen üyelerimize saygılarımızla duyurulur.