Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü Hk.

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu, Tapu ve Kadastro Dairesi ( Harç ve Ücretler ) Yasasının 3.maddesine dayanarak taşınmaz malların devir, bağış ve satışlarındaki harç ve ücretlerle ilgili cetvelde yeni düzenlemeler yapmış ve değişiklik tüzüğü olarak 10 Şubat 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlamıştır.

Söz konusu tüzük için lütfen tıklayınız.

Saygılarımla,
Fikriye Tursun

İş Geliştirme Uzmanı