Ticaret Dairesi İthalat İzinleri Hk.

Sayın Üyemiz,

13.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğüne göre Ticaret Dairesinden onay alma şartı getirilen malların listesini içeren cetveller yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan değişiklik ile, Ticaret Dairesinden ithalat izni alınması gereken malların sayısı aşağıda belirtildiği şekilde azaltılmıştır.

Ticaret Dairesi onayı ile üçüncü ülkelerden ithal edilecek malların sayısı değişiklikten önce 74 iken, yeni düzenleme ile bu sayı 21 olmuştur. Aynı şekilde, Ticaret Dairesinden onay gerektiren Türkiye’den ithal edilecek malların sayısı da 29’dan 18’e düşmüştür.

Tüm bunlara ilave olarak, İthali Yasak Olan Malların Listesi oluşturulmuştur ve Tüzüğe eklenmiştir.

Söz konusu tüzük değişikliğini daha ayrıntılı incelemek için lütfen tıklayınız.