Ürün Güvenliği Yasası’nın Kapsamı, Uygulanması ve Denetimleri Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği uyum programı çerçevesinde hazırlanmış olan ve piyasaya sunulan ürünleri, üreten, ithal eden, pazarlayan veya satan tüm birimleri ilgilendiren 42/2014 sayılı Ürün Güvenliği Yasası 2015 yılı Haziran ayında yürürlüğe girecektir. Yasa, gıda, yem, canlı hayvan, canlı bitkiler dışındaki ürünleri kapsamaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilen ürünler için 2016 Haziran ayında yürürlüğe girecek olan Yasa hakkında, üreticileri ve ithalatçıları ve satıcıları bilgilendirmek amacıyla Ürün Güvenliği Yasası’nın kapsamı, uygulanması ve denetimleri ilgili olarak 24.09.2014 tarihinde saat 9:30’da Kalkınma Bankası Kongre Salonunda düzenlenecek olan semineri bilgilerinize getirir, katılım teyitlerinizi ktto@ktto.net e-mail adresine 19 Eylül Cuma gününe kadar bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımla,

Aysun Önet İleri
Genel Sekreter