Üye eğitimleri için teklif çağrısı

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak üyelerimize her yıl olduğu gibi 2024 yılı içerisinde de iş hayatına yönelik eğitimler düzenlenmesi hedeflenmektedir. Buna yönelik aşağıda detayları verilen eğitim hizmetlerini sağlayabilecek firmalarımızın teklif sunmaları talep edilmektedir.

Eğitimler, ilişikte belirtilen tarihlerde bir tam gün olacak şekilde 09:30- 16:30 saatleri arasında kahve molaları ve 1 saat öğle arası verilerek KTTO’nun Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olup, her eğitim için en fazla 30 katılımcı kabul edilecektir. Eğitim başlık ve içerikleri birebir iş insanımızın çalışma alanlarına ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.

Yurt dışından getirilecek eğitmenlerin KTTO üye profiline ve ülkemiz mevzuat ve sorunlarına hâkim olması aranan kriterler arasında olacaktır. Eğitim günü Odadaki izaz ikram, öğle yemekleri, eğitimde dağıtılacak eğitim materyalleri, sertifikalar ve eğitim değerlendirme anketleri KTTO tarafından karşılanacaktır.  Yurt dışından getirilecek eğitmenlerin ulaşım ve konaklama ücretleri de dahil eğitimlerin gerektirdiği diğer harcamalar ise eğitim hizmetini sağlayacak firma tarafından karşılanacaktır.

Eğitim hizmetini sağlamak için ilgilenen firmaların tekliflerini her eğitim programı için ayrı olarak KDV dahil eğitmen ücretini, içeriğini, eğitimcinin özgeçmişini ve referanslarını kapsayacak şekilde en geç 8 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar aytendellaloglu@ktto.net adresine göndermeleri rica olunur.

Eğitim başlık, gün ve içeriklerini görmek için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI