Personel eğitimleri için teklif çağrısı

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak Oda personeline her yıl olduğu gibi 2024 yılı içerisinde üyelerimize verilen destek kalitesini artırmaya yönelik eğitimler düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda aşağıda detayları verilen eğitim hizmetlerini sağlayabilecek firmalarımızın teklif sunmaları talep edilmektedir.

Eğitimler, ilişikte belirtilen tarihlerde yarım gün olacak şekilde 14:30- 17:00 saatleri arasında, KTTO’nun Konferans Salonunda gerçekleştirilecek şekilde tasarlanmıştır.

Yurt dışından getirilecek eğitmenlerin KTTO personel profiline ve ülkemiz mevzuat ve sorunlarına hâkim olması aranan kriterler arasında olacaktır. Eğitim günü Odadaki izaz ikram, öğle yemekleri, eğitimde dağıtılacak eğitim materyalleri, sertifikalar ve eğitim değerlendirme anketleri KTTO tarafından karşılanacaktır.  Yurt dışından getirilecek eğitmenlerin ulaşım ve konaklama ücretleri de dahil eğitimlerin gerektirdiği diğer harcamalar ise eğitim hizmetini sağlayacak firma tarafından karşılanacaktır.

Eğitim hizmetini sağlamak için ilgilenen firmaların tekliflerini her eğitim programı için ayrı olarak KDV dahil eğitmen ücretini, içeriğini, eğitimcinin özgeçmişini ve referanslarını kapsayacak şekilde en geç 8 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar aytendellaloglu@ktto.net adresine göndermeleri rica olunur.

Eğitim başlık, gün ve içeriklerini görmek için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI