Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller (Değişiklik) Tüzüğü Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kamu İhale Yasası‘nın 86(1)(A) Maddesi altında yapılan , Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller (Değişiklik)Tüzüğü içerisinde bulunan 123. maddede yer alan Fiyat Farkı Uygulamasına ilişkin düzenleme 21.09.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete yayını için  tıklayınız.

Saygılarımla,
Fikriye Tursun
İş Geliştirme Uzman Yrd.